Flytting av løpsdag til Bjerke.

Skrevet av André Ringelien,  11.01.2023
Artikkelbilde
Bjerkebanen har fått tildelt en ekstra løpsdag 12. februar.

Etter en totalvudering deriblant knyttet til totaløkonomien for travsporten generelt -  flyttes den opprinnelige terminfestede løpsdagen på Biri søndag 12.februar, til Bjerke Travbane.

Med bakgrunn i og motivert av i hovedsak 3 forhold så flyttes den opprinnelig terminfestede løpsdagen på Biri Travbane 12.februar til Bjerke Travbane.

  • Totaløkonomien for norsk travsport generelt.
  • Den økonomiske situasjonen og ressursbruken for Biri Trav A/S spesielt.
  • Ønske om å opprettholde stabile treningsforhold som vinterbane på Biri i en forlenget periode.

Bjerke Travbane er naturlig valgt som ny bane når Biri rettet forespørsel om flytting av denne løpsdagen - dette med bakgrunn i geografi/naturlig reservearena som da gir best mulig opprettholdelse av løpstilbudet for hestepopulasjonen i region Biri.