1,2 millioner i Nettavisen Oslo Grand Prix!

Skrevet av André Ringelien,  28.01.2022
Artikkelbilde
Ble Du Gers har vunnet OGP de to siste årene. I 2022 blir førstepremien på 1,2 millioner kroner. Foto: hesteguiden.com

Etter to år med de begrensninger som koronapandemien har gitt, er håpet at vi i år igjen skal ha muligheten til å kunne gjennomføre våre største stevner slik vi ønsker. Premienivået i Oslo Grand Prix har i disse to årene ligget langt lavere enn normalt, men i år løftes premienivået i hovedløpet til en førstepremie på kr 1.200.000.

Premiefordeling 2022

I forbindelse med fredagens styremøte i DNT ble premiebudsjettet for 2022 vedtatt. Herunder også fordeling av midler til storløp.

Totalt er det lagt opp til en samlet premieutbetaling på kr 221.443.000 inklusive oppdretterpremier. Her er ikke banenes egenfinansiering inkludert. Vi er dog kjent med at Bjerke allerede har vedtatt en egenfinansiering på snaut 4 mill. kr. Det ligger også et forslag om å overføre deler av mønstringsløpspotten til premier. Forslaget vil bli styrebehandlet i DNT 24. februar. 

Minimum 50.000 i V75

Kun med noen helt få unntak vil samtlige V75-løp kjøres med minimum kr 50.000 i førstepremie. Det er kun i de helt laveste grunnlagene at det vil kunne dukke opp enkeltstående V75-løp med kr 40.000 i førstepremie.

Storløpsdager

Løpsdagene med internasjonal V75 må prioriteres. Under koronapandemien har enkelte av disse stevnene ikke holdt ønsket nivå. Dette skal være dager med høyt sportslig nivå, og er også løpsdager med spesielt stort inntektspotensiale for norsk travsport.

Det legges opp til at samtlige løp som er utskrevet som V75-løp på følgende løpsdager har minimum kr 100.000 i førstepremie:

-          Unionskampen på Momarken lørdag 19. mars

-          Påsketravet på Klosterskogen lørdag 16. april

-          Oslo Grand Prix-dagen på Bjerke søndag 12. juni

-          Ulf Thoresen Grand International-dagen på Jarlsberg søndag 10. juli

-          Klasseløpssøndagen på Bjerke søndag 10. september

-          Axel Jensen-dagen på Bjerke lørdag 5. november

 

Oslo Grand Prix

Etter to år med de begrensninger som koronapandemien har gitt, er håpet at vi i år igjen skal ha muligheten til å kunne gjennomføre våre største stevner slik vi ønsker. Premienivået i Oslo Grand Prix har i disse to årene ligget langt lavere enn normalt, men i år løftes premienivået i hovedløpet til en førstepremie på kr 1.200.000.

Løpsdagen vil bestå av 12 løp, og inneholder stort sett kjente og tradisjonsrike løp. Et nytt løp er etablert. Trond Anderssens Minneløp vil kjøres for hoppeeliten og ha en førstepremie på kr 300.000.

 

Jarlsberghelgen

Under forutsetning av hvilke vedtak som gjøres lokalt på Jarlsberg, legges det opp til at Ulf Thoresen Grand International vil gå med en førstepremie på kr 700.000. Jarlsberghelgen blir også ytterligere styrket da det vil avvikles V75-finaler på lørdagen.

 

NM-løpene

Tradisjonen tro er det Sørlandet og Biri som er NM-arrangører. Sørlandet avvikler NM for kaldblodshester 23. juli, mens Biris NM for varmblodshester ligger en uke senere enn tidligere, lørdag 6. august. Alle fire NM-løpene kjøres med en førstepremie på kr 250.000.

 

Ingen store endringer

I hverdagstravet er det ikke planlagt de store endringene sammenlignet med 2021. En normal løpsdag inneholder åtte løp, hvor to kjøres med kr 18.000 i førstepremie, fire løp med kr 16.000 i førstepremie, og to løp med enten 12.000 eller 14.000 i førstepremie. I tillegg kommer eventuell egenfinansiering fra banen. Heller ikke på V75-midtuke er det lagt opp til store endringer.

 

Mønstringsløp og DNTs Unghestserie

Mønstringsløpsordningen ble også behandlet i fredagens møte. Det er foreslått at deler av mønstringsløpspotten overføres til premier. I den saken ønsket styret å be om organisasjonens råd gjennom et landsråd i midten av februar. Endelig vedtak vil fattes på neste styremøte, torsdag 24. februar. Vedtaket vil også påvirke endelig beslutning for premienivå i DNTs Unghestserie og andre nye tiltak for unghestene.