Løpsdager neste uke

Skrevet av André Ringelien,  10.03.2021
Artikkelbilde
Her følger en oversikt over neste ukes løpsdager.

Det er fortsatt lokale tiltak i en del kommuner som påvirker vår terminliste. Dermed er det stadig utfordrende å planlegge for en lengre periode av gangen.

Det er imidlertid tatt beslutninger om at løpsdagene på Bjerke tirsdag 16. mars og Jarlsberg onsdag 17. mars er avlyst. Det er besluttet at det vil avvikles en løpsdag med V75-midtuke på Biri tirsdag 16. mars og lunsjtrav på Momarken onsdag 17. mars.

Med ett unntak vil løpene på Biri tirsdag 16. mars vil gå med de proposisjoner som var tenkt brukt på Bjerke. Proposisjon 8 utgår. Det er etablert en ny proposisjon for kaldblodshester med grunnlag høyest 335.000. Vi gjør oppmerksom om at denne proposisjonen vil ligge som proposisjon nummer 8 i løpsdagskalenderen – altså bak alle varmblodsløpene.

Til løpene på Momarken onsdag 17. mars vil det også være noen mindre endringer i forhold til de proposisjoner som var tenkt brukt på Jarlsberg samme dag. Proposisjonene 1 og 7 står uendret. Proposisjon 2 høynes til stengt 190.000, proposisjon 3 høynes til stengt 20.000, proposisjon 4 høynes til stengt 60.000, mens proposisjonene 5 og 6 beholder sine grunnlagsgrenser, men kjøres for hester med max 600 poeng. I tillegg blir det en liten oppjustering av premienivået denne dagen da samtlige løp kjøres med førstepremie på kr 15.000.

Proposisjoner for begge løpsdager blir å finne i løpsdagskalenderen i løpet av kvelden. Innmelding og starterklæring til begge dagene vil bli på fredag 12. mars.

 

Utsatte innmeldingsfrister

Som beskrevet innledningsvis er det utfordrende å lage en plan som strekker seg over lengre tid. Beklageligvis gir dette manglende forutsigbarhet for de aktive, men slik situasjonen er må vi nok leve med dette en stund. 

I neste uke legges det opp til noen endringer i innmeldingstidspunkter.

Først flyttes innmelding og starterklæring for løpene på Momarken lørdag 20 mars til mandag 15. mars. Dette da omgangen ikke lenger er en fellesomgang med Sverige, og innmeldingen tas da til «normaltid» mandag morgen.

Videre utsettes innmeldingene til løpsdagene fredag 19. mars og søndag 21. mars. Mer informasjon knyttet til disse løpsdagene vil komme tidlig neste uke.