Nye tiltak for smitevern.

Skrevet av Pressemelding fra DNT.
Artikkelbilde
Fra mandag strammes reglene for aktivitet i hesteringen under totalisatorstevner inn.

Nasjonale myndigheter informerte torsdag om innskjerpede bestemmelser og retningslinjer for koronapandemien. I samråd med dette strammes reglene for travsportslige aktiviteter og arrangementer inn.

Vi har den siste uken sett stadig nye smitterekorder i Norge og viruset sprer seg raskt. Alle fylker har nå virusutbrudd og Norge er i starten på andre smittebølge. Med bakgrunn i dette har myndighetene i dag strammet inn på de nasjonale bestemmelsene og retningslinjene for koronapandemien. Les regjeringens pressemelding her.

Det Norske Travselskap og Norsk Trav tar nå grep for vår aktivitet for å bidra til å redusere smittespredning i samfunnet. Vi ber derfor alle våre medlemmer, aktive utøvere, hesteeiere og øvrige interessenter om å aktivt følge de påleggene som settes i samfunnet. Det er nødvendig med en dugnad der vi alle bidrar, og dette innebærer at hver og en av oss tar det personlige ansvaret det medfører og følger de reglene som gjelder.

Aktivitet i hesteringen under totalisatorstevner

Fra mandag strammes reglene for aktivitet i hesteringen under totalisatorstevner inn, og du må merke deg følgende:

  • Antall personer i hesteringen skal reduseres til kun det nødvendige. Kun personer som har en nødvendig funksjon angjeldende løpsdag har adgang til hesteringen. Hovedregelen er at det tillates kun én person per hest. Hvis man reiser med kun én hest tillates inntil to personer, inklusiv sjåfør/transportør, dersom personene er fra samme husstand eller omgås daglig.
  • Fellesarealer i hesteringen stenges, eksempelvis garderober, vekta etc.
  • Ponniløp vil ikke avholdes under totalisatorstevner.
  • Fristen for å gjennomføre mønstringsløp utvides slik at disse kan avholdes ut desember. Alle mønstringsløp skal kjøres ved trenerens tilknyttede hjemmebane.
  • Totalisatorstevnet i sin helhet utvides i tid for at mønstringsløp og prøveløp kan avvikles i god tid før totalisatorløpene starter.
  • Seremoniplass stenges.

De nye tiltakene gjelder fra og med mandag 9. november, og gjelder for alle totalisatorbaner i landet.

Når det gjelder publikumsområder vil det bli gjort en egen vurdering av det i løpet av morgendagen.