Vil fjerne totalisatoravgiften!

Skrevet av André Ringelien
Artikkelbilde
Øyvind Blakset, Nestleder Eidsvoll FrP, Himanshu Gulati, Stortingsrepresentant og medlem av familie og kulturkomiteen, Lone Kjølsrud, lokallagsleder Lillestrøm FrP

Søndag 8. mars fikk årsmøtet til Viken FrP en resolusjon, utarbeidet av nestleder i Eidsvoll FrP Øyvind Blakset, til behandling.

Pressemelding:

Eidsvoll FrP jobber for bedrede konkurransevilkår for travsporten:

Søndag 8. mars fikk årsmøtet til Viken FrP en resolusjon, utarbeidet av nestleder i Eidsvoll FrP Øyvind Blakset, til behandling.

Resolusjonen tar for seg forholdene norsk travsport opplever for tiden med vanskelige konkurransevilkår, særlig på grunn av totalisatoravgiften som er en særavgift pålagt travspill i Norge.

Resolusjonen har 3 hovedpunkter og ble enstemmig vedtatt av årsmøtet til Viken FrP. Den vil nå bli sendt videre for sluttbehandling på FrP sitt landsmøte i begynnelsen av mai. Dersom den blir vedtatt på landsmøtet, er dette gjeldene FrP politikk. Dermed er dette en marsjordre til vår stortingsgruppe- og hele partiet, om å omsette dette gjennom politisk handlekraft.

 

Resolusjonens 3 hovedpunkter er:

1. Total fjerning av totalisatoravgiften.

Dette er en særavgift pålagt hestesporten som er både økonomisk hemmende for sporten samt også sterkt konkurransevridende.

2. Det skal ikke innføres en tapsgrense på travspill på maks 20.000kr. pr. mnd. FrP ønsker heller å følge Norsk Rikstotos egen foreslåtte ansvarlige modell med finansiell overvåkning der data krysses mot spillemønster.

Det er også mange som har travspill som en kunnskapsbasert jobb, med nevnte tapsgrense vil disse da i praksis bli gitt yrkesforbud.

3. Norsk Rikstoto skal fortsatt bestå som en egen organisasjon.

Den skal ikke legges inn under Norsk Tipping. En monopolsituasjon som da vil oppstå har til særs liten innvirkning på spillavhengigheten, og vil ei heller hemme spill på utenlandske selskaper.

------

«Jeg er veldig glad årsmøte til Viken FrP ga unison tilslutning til denne utrolige viktige resolusjonen for å bedre konkurranseforholdene til norsk travsport. Som hesteeier og oppdretter har jeg sett med stor frustrasjon hvordan travsporten de siste årene har lidd under urettferdige og konkurransevridende forhold blant annet på grunn av totalistoravgiften. Jeg håper at denne resolusjonen også vil få flertall på FrP sitt landsmøte. Fremskrittspartiet er jo partiet for lavere skatter og avgifter, så en konkurransevridende særavgift som totalisatoravgiften er mener jeg at vi må få fjernet for godt sier Øyvind Blakset»

Travsporten har også flere gode støttespillere på årsmøtet til Viken FrP.

«Det var til stor begeistring da vi fikk inn hestesportens utfordringer rundt totalisatoravgiften i programmet sist stortingsvalg, sier lokallagsleder i Lillestrøm FrP Lone Kjølsrud som har mange års erfaring i travsporten. Hun skryter videre av den jobben partikollega Øyvind Blakset fra Eidsvoll FrP har gjort til årsmøtet i Norges største fylkeslag Viken FrP. Dette er en utrolig viktig presisering for å sikre sporten forutsigbare rammevilkår fremover. Nå spisser vi dette ytterligere og ser frem til debatten på Fremskrittspartiets landsmøte i mai, påpeker hun.»

Stortingsrepresentant og medlem av familie og kulturkomiteen på Stortinget, Himanshu Gulati ser frem til å få denne saken på bordet i stortinget.

«Dette er en veldig viktig resolusjon som jeg håper også landsmøtet til Fremskrittspartiet vil gi sin tilslutning til. Det er både viktig og rett at alle får like konkurransevilkår, det har ikke travsporten i dag. Travsporten engasjerer og gir glede til mange mennesker, så jeg ser frem til at vi kan hjelpe sporten med å få like og rettferdige rammevilkår som andre aktører i spillmarkedet.»