Kvasnes tok første stikk i Waba serien!

05.01.2017
Artikkelbilde
Kristine Kvasnes delte seieren i Waba sereien i 2015 med Christina Kjenner. Nå er hun i tet etter at årets første løp i serien er kjørt.

Waba gruppens serie for stallansatte betyr med sine flotte finalepremier svært mye for de aktive. Kristine Kvasnes tok seg av det første løpet i serien i 2017 med Ty Lea.Waba Gruppens serie for stallansatte 2017
Antall kjørte løp:14.jan/
Poengsum: Pluss: Minus: Navn: Antall kjørte løp: Plassering: Bøter:200 200
Kristine Kvasnes 1 1
120 120
Magnus T. Gundersen 1 2
80 80
Hans J. Eggen 1 3
50 50
Marius Høitomt 1 5
0 0
Adrian S. Akselsen 1 0
0 0
Ole Chr. Kjenner 1 0
-235 65 300 Ernestas Tijunelis 1 4 (1000,- kr. for grov sjenering av konkurrent + utelukkelse)

WABA GRUPPENS SERIE FOR STALLANSATTE 2017

Waba Gruppens serie for stallansatte er en serie for kusker som har norsk stallansatt lisens. Serien pågår fra januar til desember. I løpene får kuskene poeng etter følgende skala: 200-120-80-65-50-30 til øvrige premierte. Det trekkes 10 poeng pr. hundrelapp som kusken pådrar seg i bøter. Utelukkelse gir minus 200 poeng. De tolv kuskene som har samlet flest poeng gjennom året får kjøre finaleløpene i desember. Ved lik poengsum om den siste finaleplassen gjelder lavest plass siffer. Dersom dette også er likt gjelder loddtrekning.

Finalen kjøres i desember og det er to løp. Her trekkes kuskene etter starterklæring. De seks hestene med flest startpoeng er A hester og de seks hestene med minst startpoeng er B hester. I finaleløpene nullstilles alle kuskene. Det utdeles poeng etter følgende skala i finaleløpene: 200-145-100-75-50-30 til øvrige premierte. Det trekkes 10 poeng pr. hundrelapp som kusken pådrar seg i bøter. Utelukkelse gir minus 200 poeng. Ved lik poengsum skilles det på lavest plass siffer og ved fortsatt likt, skilles det ved best anvendt tid. Dersom en A hest blir strøket i finalen får kusken 40 poeng. Dersom en B hest blir strøket i finalen får kusken 30 poeng.

Premiering i finalen er gavekort til de tre beste. Gavekort pålydende kr. 30.000, 15.000 og 10.000. Ved eventuell lik plassering blir beløpet slått sammen og delt på to. Eks. delt plass på de to første. Kr. 30.000 + kr. 15.000 = 45.000 delt på 2.