Fórmøte med Oslo Travklubb

Skrevet av Daniel Kulblik,  21.03.2011
Artikkelbilde

Oslo Travklubb og fôrprodusent Henriksen og Huseby DA inviterer til fôringsmøte i Hestesportens Hus, Bjerke Travbane, torsdag 31. mars 2011 kl. 18.30

Grovför, kraftfôrmengder ift alder, vekst, trening, konkurranse-/fritidshest etc er høyaktuelle temaer.

Foredragsholder er Førsteamanuensis Dag Austbø. Han er ansatt på Universitetet i Ås (UMB) og er  den fremste ekspert her i landet når det gjelder fôring av hest. Han har også sammen med andre forskere utviklet sitt eget fôringsprogram.

Fôrprodusent Henriksen og Huseby vil kort orientere om sin produksjon av høyensilage.