Årsoversikt løp i Norge 2024 ALLE HESTER Pr. Dato: 13042024 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 23774500 16678250 7096250 922 548 374 3514 2089 1425
Kaldblod Import 469000 290000 179000 6 4 2 36 24 12
Kaldblod utlreg 256000 207000 49000 17 12 5 26 16 10
Kaldblod Totalt 24499500 17175250 7324250 945 564 381 3576 2129 1447
Varmblod Helnorsk 20253500 11907250 8346250 774 443 331 2791 1610 1181
Varmblod Import 6538000 5372000 1166000 227 165 62 832 614 218
Varmblod utlreg 2795500 2093500 702000 104 72 32 182 126 56
Varmblod Totalt 29587000 19372750 10214250 1105 680 425 3805 2350 1455
Hester Totalt 54086500 36548000 17538500 2050 1244 806 7381 4479 2902
Antall løp i året
kaldblod: 381 herav auto: 150
varmblod: 437 herav auto: 333

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 13042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 80500 56000 24500 7 5 2 12 8 4
Kaldblod Totalt 80500 56000 24500 7 5 2 12 8 4
Varmblod Helnorsk 126000 17000 109000 7 2 5 13 3 10
Varmblod Import 54000 54000 0 4 4 0 13 13 0
Varmblod utlreg 16500 7000 9500 4 2 2 5 2 3
Varmblod Totalt 196500 78000 118500 15 8 7 31 18 13
Hester Totalt 277000 134000 143000 22 13 9 43 26 17

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 13042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2720000 1597250 1122750 128 64 64 394 206 188
Kaldblod Import 116000 0 116000 1 0 1 4 0 4
Kaldblod utlreg 14000 0 14000 2 1 1 3 1 2
Kaldblod Totalt 2850000 1597250 1252750 131 65 66 401 207 194
Varmblod Helnorsk 3649000 2002750 1646250 141 77 64 438 243 195
Varmblod Import 840000 615000 225000 27 16 11 98 69 29
Varmblod utlreg 152000 19500 132500 10 4 6 18 4 14
Varmblod Totalt 4641000 2637250 2003750 178 97 81 554 316 238
Hester Totalt 7491000 4234500 3256500 309 162 147 955 523 432

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 13042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5406750 3638000 1768750 171 102 69 673 383 290
Kaldblod Import 205500 142500 63000 4 3 1 26 18 8
Kaldblod utlreg 11000 5000 6000 3 2 1 7 3 4
Kaldblod Totalt 5623250 3785500 1837750 178 107 71 706 404 302
Varmblod Helnorsk 4926750 2185500 2741250 160 70 90 568 243 325
Varmblod Import 1533500 1267000 266500 39 27 12 148 97 51
Varmblod utlreg 753000 362000 391000 31 21 10 45 24 21
Varmblod Totalt 7213250 3814500 3398750 230 118 112 761 364 397
Hester Totalt 12836500 7600000 5236500 408 225 183 1467 768 699

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 13042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4118250 2215500 1902750 184 90 94 692 323 369
Kaldblod Import 147500 147500 0 1 1 0 6 6 0
Kaldblod utlreg 41000 41000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 4306750 2404000 1902750 186 92 94 701 332 369
Varmblod Helnorsk 5379750 3077500 2302250 161 77 84 639 313 326
Varmblod Import 1949000 1539500 409500 45 30 15 173 119 54
Varmblod utlreg 446500 377000 69500 15 11 4 29 21 8
Varmblod Totalt 7775250 4994000 2781250 221 118 103 841 453 388
Hester Totalt 12082000 7398000 4684000 407 210 197 1542 785 757

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 13042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3338750 2758750 580000 115 77 38 451 297 154
Kaldblod utlreg 57000 57000 0 3 3 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 3395750 2815750 580000 118 80 38 455 301 154
Varmblod Helnorsk 2511000 1981500 529500 120 85 35 453 328 125
Varmblod Import 869000 791500 77500 43 34 9 167 131 36
Varmblod utlreg 233500 201000 32500 16 9 7 31 24 7
Varmblod Totalt 3613500 2974000 639500 179 128 51 651 483 168
Hester Totalt 7009250 5789750 1219500 297 208 89 1106 784 322

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 13042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2500500 1981500 519000 90 59 31 385 258 127
Kaldblod utlreg 20000 0 20000 2 1 1 3 1 2
Kaldblod Totalt 2520500 1981500 539000 92 60 32 388 259 129
Varmblod Helnorsk 1569500 1095500 474000 75 50 25 277 173 104
Varmblod Import 675000 538000 137000 23 16 7 91 65 26
Varmblod utlreg 330000 275000 55000 17 16 1 28 27 1
Varmblod Totalt 2574500 1908500 666000 115 82 33 396 265 131
Hester Totalt 5095000 3890000 1205000 207 142 65 784 524 260

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 13042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1774250 1358500 415750 73 44 29 280 172 108
Kaldblod utlreg 3500 3500 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1777750 1362000 415750 74 45 29 281 173 108
Varmblod Helnorsk 815000 549500 265500 50 32 18 172 115 57
Varmblod Import 342000 342000 0 19 17 2 74 72 2
Varmblod utlreg 730500 730500 0 6 5 1 16 15 1
Varmblod Totalt 1887500 1622000 265500 75 54 21 262 202 60
Hester Totalt 3665250 2984000 681250 149 99 50 543 375 168

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 13042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1288250 975250 313000 50 29 21 191 111 80
Kaldblod utlreg 12000 3000 9000 3 1 2 3 1 2
Kaldblod Totalt 1300250 978250 322000 53 30 23 194 112 82
Varmblod Helnorsk 564000 443000 121000 26 22 4 119 101 18
Varmblod Import 133000 115500 17500 13 11 2 34 27 7
Varmblod utlreg 48000 36000 12000 3 2 1 4 3 1
Varmblod Totalt 745000 594500 150500 42 35 7 157 131 26
Hester Totalt 2045250 1572750 472500 95 65 30 351 243 108

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 13042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1269000 1168500 100500 44 35 9 195 163 32
Kaldblod utlreg 97500 97500 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1366500 1266000 100500 46 37 9 197 165 32
Varmblod Helnorsk 550500 401000 149500 19 16 3 62 47 15
Varmblod Import 74000 49000 25000 10 7 3 26 16 10
Varmblod utlreg 85500 85500 0 2 2 0 6 6 0
Varmblod Totalt 710000 535500 174500 31 25 6 94 69 25
Hester Totalt 2076500 1801500 275000 77 62 15 291 234 57

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 13042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 761750 456500 305250 27 15 12 113 63 50
Kaldblod Totalt 761750 456500 305250 27 15 12 113 63 50
Varmblod Helnorsk 108500 105500 3000 7 6 1 32 30 2
Varmblod Import 64000 56000 8000 3 2 1 7 4 3
Varmblod Totalt 172500 161500 11000 10 8 2 39 34 5
Hester Totalt 934250 618000 316250 37 23 14 152 97 55

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 13042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 142500 98500 44000 15 11 4 57 35 22
Kaldblod Totalt 142500 98500 44000 15 11 4 57 35 22
Varmblod Helnorsk 14500 14500 0 3 2 1 7 5 2
Varmblod Import 4500 4500 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 19000 19000 0 4 3 1 8 6 2
Hester Totalt 161500 117500 44000 19 14 5 65 41 24

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 13042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 242500 242500 0 12 11 1 44 43 1
Kaldblod Totalt 242500 242500 0 12 11 1 44 43 1
Varmblod Helnorsk 39000 34000 5000 5 4 1 11 9 2
Varmblod Totalt 39000 34000 5000 5 4 1 11 9 2
Hester Totalt 281500 276500 5000 17 15 2 55 52 3

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 13042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 131500 131500 0 6 6 0 27 27 0
Kaldblod Totalt 131500 131500 0 6 6 0 27 27 0
Hester Totalt 131500 131500 0 6 6 0 27 27 0