Banerekorder kaldblodshester

Skrevet av André Ringelien
Artikkelbilde
Odd Herakles satt ny bane og Norgesrekord da han vant Alm Svartens Æresløp 2020. Foto: Eirik Stenhaug
ALDER: KJØNN: NAVN: STARTMET: REKORD: DATO:
           
2-årig hp Mai Lotta Volte 1.34,8 30.12.1998
2-årig h/v Alm Rau Jo Volte 1.33,0 22.11.2000
3-årig hp Lannem Silje Volte 1.26,1 18.12.2013
3-årig h/v Dragon Volte 1.26,1 07.12.2011
4-årig hp Stjerne Sara Volte 1.25,2 14.05.2005
4-årig h/v Moe Odin Volte 1.23,6 07.11.2001
Eldre hp Åsrud Vilja Volte 1.22,4 23.10.2019
Eldre h/v Tekno Odin
Volte 1.20,6 18.09.2016
3-årig hp Troll Sterk Faksine Auto 1.24,3 09.09.2023
3-årig uf. hp Majblomster(S) Auto 1.23,6 09.09.2023
3-årig h/v Smedheim Solan Auto 1.25,1 07.09.2014
4 år h/v Mellem Tyr Auto 1.22,1 30.09.2020
4 år hp Christina K. Auto 1.22,8 07.10.2023
Eldre hp Lannem Silje
Auto 1.19,7 14.06.2015
Eldre h/v Odd Herakles
Auto 1.18,4 14.06.2020

'Den som er uthevet er satt på den nye banen.