Årsoversikt løp i Norge 2020 ALLE HESTER Pr. Dato: 03072020 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 23708500 15592000 8116500 1261 735 526 5540 3300 2240
Kaldblod Import 186000 94500 91500 8 5 3 40 26 14
Kaldblod utlreg 165500 95500 70000 30 19 11 51 27 24
Kaldblod Totalt 24060000 15782000 8278000 1299 759 540 5631 3353 2278
Varmblod Helnorsk 21794750 14399750 7395000 1169 693 476 4855 2913 1942
Varmblod Import 6474750 4767750 1707000 325 222 103 1449 1022 427
Varmblod utlreg 2491500 1819000 672500 160 110 50 334 229 105
Varmblod Totalt 30761000 20986500 9774500 1654 1025 629 6638 4164 2474
Hester Totalt 54821000 36768500 18052500 2953 1784 1169 12269 7517 4752
Antall løp i året
kaldblod: 543 herav auto: 191
varmblod: 656 herav auto: 504

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 03072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 972000 760000 212000 83 52 31 177 121 56
Kaldblod Import 38000 0 38000 2 0 2 7 0 7
Kaldblod utlreg 31000 7000 24000 2 1 1 2 1 1
Kaldblod Totalt 1041000 767000 274000 87 53 34 186 122 64
Varmblod Helnorsk 1918000 1286500 631500 131 80 51 289 190 99
Varmblod Import 90000 60000 30000 7 2 5 11 4 7
Varmblod utlreg 312000 65000 247000 6 2 4 15 5 10
Varmblod Totalt 2320000 1411500 908500 144 84 60 315 199 116
Hester Totalt 3361000 2178500 1182500 231 137 94 501 321 180

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 03072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3994000 2519000 1475000 195 97 98 733 391 342
Kaldblod Import 61000 61000 0 3 3 0 14 14 0
Kaldblod Totalt 4055000 2580000 1475000 198 100 98 747 405 342
Varmblod Helnorsk 5122000 3401000 1721000 230 121 109 955 521 434
Varmblod Import 995000 495500 499500 36 20 16 131 69 62
Varmblod utlreg 209500 108000 101500 23 13 10 56 27 29
Varmblod Totalt 6326500 4004500 2322000 289 154 135 1142 617 525
Hester Totalt 10381500 6584500 3797000 487 254 233 1889 1022 867

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 03072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3799500 2446500 1353000 197 102 95 937 473 464
Kaldblod utlreg 23000 23000 0 6 5 1 7 6 1
Kaldblod Totalt 3822500 2469500 1353000 203 107 96 944 479 465
Varmblod Helnorsk 4741500 3069500 1672000 191 104 87 908 495 413
Varmblod Import 1327000 1073000 254000 43 27 16 206 140 66
Varmblod utlreg 596500 469000 127500 35 22 13 79 53 26
Varmblod Totalt 6665000 4611500 2053500 269 153 116 1193 688 505
Hester Totalt 10487500 7081000 3406500 472 260 212 2137 1167 970

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 03072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3730000 2473000 1257000 186 106 80 823 511 312
Kaldblod Import 19500 19500 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 34000 12000 22000 5 3 2 6 3 3
Kaldblod Totalt 3783500 2504500 1279000 192 110 82 838 523 315
Varmblod Helnorsk 4388000 2598500 1789500 228 129 99 1054 581 473
Varmblod Import 1283500 851500 432000 64 45 19 311 213 98
Varmblod utlreg 483500 456000 27500 29 21 8 53 41 12
Varmblod Totalt 6155000 3906000 2249000 321 195 126 1418 835 583
Hester Totalt 9938500 6410500 3528000 513 305 208 2256 1358 898

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 03072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3360000 2204500 1155500 166 104 62 791 482 309
Kaldblod utlreg 33000 21000 12000 8 3 5 18 4 14
Kaldblod Totalt 3393000 2225500 1167500 174 107 67 809 486 323
Varmblod Helnorsk 2398500 1592000 806500 144 85 59 645 393 252
Varmblod Import 1173250 948750 224500 55 34 21 274 188 86
Varmblod utlreg 140500 119500 21000 17 11 6 36 24 12
Varmblod Totalt 3712250 2660250 1052000 216 130 86 955 605 350
Hester Totalt 7105250 4885750 2219500 390 237 153 1764 1091 673

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 03072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3034000 1869750 1164250 149 86 63 786 446 340
Kaldblod utlreg 12000 0 12000 4 2 2 7 2 5
Kaldblod Totalt 3046000 1869750 1176250 153 88 65 793 448 345
Varmblod Helnorsk 1430500 1017500 413000 99 67 32 418 280 138
Varmblod Import 887500 699000 188500 52 36 16 217 153 64
Varmblod utlreg 279000 151000 128000 24 17 7 51 40 11
Varmblod Totalt 2597000 1867500 729500 175 120 55 686 473 213
Hester Totalt 5643000 3737250 1905750 328 208 120 1479 921 558

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 03072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1654500 871500 783000 99 58 41 441 250 191
Kaldblod utlreg 18500 18500 0 3 3 0 8 8 0
Kaldblod Totalt 1673000 890000 783000 102 61 41 449 258 191
Varmblod Helnorsk 907500 686500 221000 73 52 21 297 223 74
Varmblod Import 379000 312000 67000 31 23 8 148 109 39
Varmblod utlreg 403000 386000 17000 8 7 1 16 13 3
Varmblod Totalt 1689500 1384500 305000 112 82 30 461 345 116
Hester Totalt 3362500 2274500 1088000 214 143 71 910 603 307

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 03072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1754250 1380500 373750 74 44 30 378 246 132
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1754250 1380500 373750 75 45 30 379 247 132
Varmblod Helnorsk 651500 511000 140500 47 31 16 199 145 54
Varmblod Import 111750 111750 0 13 13 0 57 57 0
Varmblod utlreg 52000 49000 3000 10 9 1 20 18 2
Varmblod Totalt 815250 671750 143500 70 53 17 276 220 56
Hester Totalt 2569500 2052250 517250 145 98 47 655 467 188

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 03072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 908000 754000 154000 54 43 11 262 216 46
Kaldblod Import 53500 0 53500 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 14000 14000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 975500 768000 207500 56 44 12 271 218 53
Varmblod Helnorsk 94500 94500 0 15 13 2 54 49 5
Varmblod Import 107250 95750 11500 15 13 2 51 46 5
Varmblod utlreg 5000 5000 0 5 5 0 5 5 0
Varmblod Totalt 206750 195250 11500 35 31 4 110 100 10
Hester Totalt 1182250 963250 219000 91 75 16 381 318 63

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 03072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 275250 233250 42000 31 24 7 130 109 21
Kaldblod Totalt 275250 233250 42000 31 24 7 130 109 21
Varmblod Helnorsk 119750 119750 0 9 9 0 31 31 0
Varmblod Import 61000 61000 0 5 5 0 24 24 0
Varmblod utlreg 10500 10500 0 3 3 0 3 3 0
Varmblod Totalt 191250 191250 0 17 17 0 58 58 0
Hester Totalt 466500 424500 42000 48 41 7 188 167 21

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 03072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 176500 29500 147000 19 13 6 54 32 22
Kaldblod Totalt 176500 29500 147000 19 13 6 54 32 22
Varmblod Helnorsk 23000 23000 0 2 2 0 5 5 0
Varmblod Import 59500 59500 0 4 4 0 19 19 0
Varmblod Totalt 82500 82500 0 6 6 0 24 24 0
Hester Totalt 259000 112000 147000 25 19 6 78 56 22

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 03072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 0 0 0 3 3 0 7 7 0
Kaldblod Totalt 0 0 0 3 3 0 7 7 0
Hester Totalt 0 0 0 3 3 0 7 7 0

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 03072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 50500 50500 0 5 3 2 21 16 5
Kaldblod Import 14000 14000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 64500 64500 0 6 4 2 24 19 5
Hester Totalt 64500 64500 0 6 4 2 24 19 5