Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 17012019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3638500 2325500 1313000 525 311 214 690 415 275
Kaldblod utlreg 33000 33000 0 7 5 2 7 5 2
Kaldblod Totalt 3671500 2358500 1313000 532 316 216 697 420 277
Varmblod Helnorsk 2855500 1694000 1161500 434 248 186 569 330 239
Varmblod Import 1008500 606750 401750 160 95 65 213 129 84
Varmblod utlreg 182000 112500 69500 42 21 21 48 23 25
Varmblod Totalt 4046000 2413250 1632750 636 364 272 830 482 348
Hester Totalt 7717500 4771750 2945750 1168 680 488 1527 902 625
Antall løp i året
kaldblod: 76 herav auto: 29
varmblod: 88 herav auto: 73

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 17012019 Kl. 23:30:29

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 378000 236000 142000 49 25 24 59 30 29
Kaldblod Totalt 378000 236000 142000 49 25 24 59 30 29
Varmblod Helnorsk 371500 204000 167500 54 28 26 64 35 29
Varmblod Import 23000 5000 18000 4 1 3 4 1 3
Varmblod utlreg 40500 16000 24500 8 3 5 8 3 5
Varmblod Totalt 435000 225000 210000 66 32 34 76 39 37
Hester Totalt 813000 461000 352000 115 57 58 135 69 66

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 17012019 Kl. 23:30:29

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 702500 433500 269000 82 52 30 111 74 37
Kaldblod utlreg 12000 12000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 714500 445500 269000 83 53 30 112 75 37
Varmblod Helnorsk 890500 505500 385000 121 66 55 160 88 72
Varmblod Import 195000 134000 61000 21 12 9 29 17 12
Varmblod utlreg 37000 24000 13000 9 4 5 9 4 5
Varmblod Totalt 1122500 663500 459000 151 82 69 198 109 89
Hester Totalt 1837000 1109000 728000 234 135 99 310 184 126

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 17012019 Kl. 23:30:29

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 839500 643000 196500 105 64 41 142 89 53
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 839500 643000 196500 106 64 42 143 89 54
Varmblod Helnorsk 802500 441500 361000 92 45 47 123 61 62
Varmblod Import 222250 101250 121000 28 18 10 36 22 14
Varmblod utlreg 38000 15000 23000 4 1 3 5 2 3
Varmblod Totalt 1062750 557750 505000 124 64 60 164 85 79
Hester Totalt 1902250 1200750 701500 230 128 102 307 174 133

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 17012019 Kl. 23:30:29

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 649500 436000 213500 83 41 42 104 52 52
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 649500 436000 213500 84 41 43 105 52 53
Varmblod Helnorsk 332500 207000 125500 70 44 26 92 56 36
Varmblod Import 183250 74500 108750 40 18 22 56 24 32
Varmblod utlreg 39000 30000 9000 7 4 3 10 4 6
Varmblod Totalt 554750 311500 243250 117 66 51 158 84 74
Hester Totalt 1204250 747500 456750 201 107 94 263 136 127

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 17012019 Kl. 23:30:29

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 385500 190500 195000 68 38 30 91 51 40
Kaldblod utlreg 15000 15000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 400500 205500 195000 70 40 30 93 53 40
Varmblod Helnorsk 296000 216500 79500 55 38 17 69 47 22
Varmblod Import 143000 124000 19000 30 19 11 40 29 11
Varmblod utlreg 3500 3500 0 8 4 4 9 4 5
Varmblod Totalt 442500 344000 98500 93 61 32 118 80 38
Hester Totalt 843000 549500 293500 163 101 62 211 133 78

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 17012019 Kl. 23:30:29

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 262500 150500 112000 52 33 19 67 44 23
Kaldblod utlreg 3000 3000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 265500 153500 112000 53 34 19 68 45 23
Varmblod Helnorsk 118000 85000 33000 24 14 10 38 25 13
Varmblod Import 167000 95000 72000 21 14 7 28 20 8
Varmblod Totalt 285000 180000 105000 45 28 17 66 45 21
Hester Totalt 550500 333500 217000 98 62 36 134 90 44

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 17012019 Kl. 23:30:29

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 157000 98000 59000 41 30 11 55 38 17
Kaldblod Totalt 157000 98000 59000 41 30 11 55 38 17
Varmblod Helnorsk 21500 21500 0 9 7 2 13 11 2
Varmblod Import 34500 32500 2000 10 7 3 13 9 4
Varmblod utlreg 8000 8000 0 3 2 1 4 3 1
Varmblod Totalt 64000 62000 2000 22 16 6 30 23 7
Hester Totalt 221000 160000 61000 63 46 17 85 61 24

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 17012019 Kl. 23:30:29

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 127000 72000 55000 27 17 10 37 22 15
Kaldblod utlreg 3000 3000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 130000 75000 55000 28 18 10 38 23 15
Varmblod Helnorsk 19000 13000 6000 7 5 2 8 6 2
Varmblod Import 8000 8000 0 3 3 0 3 3 0
Varmblod utlreg 8000 8000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Totalt 35000 29000 6000 12 10 2 13 11 2
Hester Totalt 165000 104000 61000 40 28 12 51 34 17

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 17012019 Kl. 23:30:29

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 92000 25000 67000 11 6 5 14 8 6
Kaldblod Totalt 92000 25000 67000 11 6 5 14 8 6
Varmblod Helnorsk 4000 0 4000 2 1 1 2 1 1
Varmblod Import 32500 32500 0 3 3 0 4 4 0
Varmblod utlreg 8000 8000 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 44500 40500 4000 6 5 1 7 6 1
Hester Totalt 136500 65500 71000 17 11 6 21 14 7

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 17012019 Kl. 23:30:29

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 11000 7000 4000 3 2 1 4 3 1
Kaldblod Totalt 11000 7000 4000 3 2 1 4 3 1
Hester Totalt 11000 7000 4000 3 2 1 4 3 1

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 17012019 Kl. 23:30:29

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 28000 28000 0 3 2 1 5 3 2
Kaldblod Totalt 28000 28000 0 3 2 1 5 3 2
Hester Totalt 28000 28000 0 3 2 1 5 3 2

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 17012019 Kl. 23:30:29

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6000 6000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 6000 6000 0 1 1 0 1 1 0
Hester Totalt 6000 6000 0 1 1 0 1 1 0