Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 21052019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 32087600 20792900 11294700 1274 757 517 6241 3664 2577
Kaldblod Import 84000 51000 33000 3 2 1 14 10 4
Kaldblod utlreg 378000 266500 111500 58 34 24 99 49 50
Kaldblod Totalt 32549600 21110400 11439200 1335 793 542 6354 3723 2631
Varmblod Helnorsk 27247800 16807400 10440400 1101 635 466 4978 2868 2110
Varmblod Import 9238800 6169250 3069550 359 231 128 1734 1098 636
Varmblod utlreg 3435000 2832500 602500 256 170 86 520 344 176
Varmblod Totalt 39921600 25809150 14112450 1716 1036 680 7232 4310 2922
Hester Totalt 72471200 46919550 25551650 3051 1829 1222 13586 8033 5553
Antall løp i året
kaldblod: 635 herav auto: 234
varmblod: 765 herav auto: 612

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 21052019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 380500 191000 189500 32 15 17 59 30 29
Kaldblod Totalt 380500 191000 189500 32 15 17 59 30 29
Varmblod Helnorsk 1709500 1088000 621500 77 42 35 162 88 74
Varmblod Import 14000 8000 6000 3 2 1 5 4 1
Varmblod utlreg 60000 41000 19000 3 2 1 6 3 3
Varmblod Totalt 1783500 1137000 646500 83 46 37 173 95 78
Hester Totalt 2164000 1328000 836000 115 61 54 232 125 107

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 21052019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4230000 2687500 1542500 179 93 86 705 381 324
Kaldblod utlreg 33500 25000 8500 5 2 3 9 3 6
Kaldblod Totalt 4263500 2712500 1551000 184 95 89 714 384 330
Varmblod Helnorsk 4845600 2698600 2147000 179 100 79 708 385 323
Varmblod Import 691000 446500 244500 21 13 8 76 46 30
Varmblod utlreg 430500 327000 103500 32 20 12 74 48 26
Varmblod Totalt 5967100 3472100 2495000 232 133 99 858 479 379
Hester Totalt 10230600 6184600 4046000 416 228 188 1572 863 709

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 21052019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5174600 3144600 2030000 194 110 84 976 549 427
Kaldblod Import 45000 45000 0 1 1 0 7 7 0
Kaldblod utlreg 30000 22000 8000 8 3 5 12 6 6
Kaldblod Totalt 5249600 3211600 2038000 203 114 89 995 562 433
Varmblod Helnorsk 7478900 4043400 3435500 267 140 127 1292 646 646
Varmblod Import 1704000 1000000 704000 61 35 26 275 154 121
Varmblod utlreg 922500 765500 157000 53 35 18 96 60 36
Varmblod Totalt 10105400 5808900 4296500 381 210 171 1663 860 803
Hester Totalt 15355000 9020500 6334500 584 324 260 2658 1422 1236

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 21052019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6840950 4685950 2155000 210 129 81 1111 644 467
Kaldblod utlreg 59000 44000 15000 13 7 6 26 13 13
Kaldblod Totalt 6899950 4729950 2170000 223 136 87 1137 657 480
Varmblod Helnorsk 5994150 3715550 2278600 205 110 95 1028 580 448
Varmblod Import 2108250 1092250 1016000 71 45 26 347 208 139
Varmblod utlreg 554000 437500 116500 40 23 17 76 40 36
Varmblod Totalt 8656400 5245300 3411100 316 178 138 1451 828 623
Hester Totalt 15556350 9975250 5581100 539 314 225 2588 1485 1103

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 21052019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4773800 2951700 1822100 191 109 82 969 516 453
Kaldblod utlreg 39000 5000 34000 8 3 5 19 3 16
Kaldblod Totalt 4812800 2956700 1856100 199 112 87 988 519 469
Varmblod Helnorsk 3082950 2108250 974700 146 90 56 766 473 293
Varmblod Import 1952750 1465500 487250 76 46 30 368 208 160
Varmblod utlreg 487500 359000 128500 47 27 20 101 60 41
Varmblod Totalt 5523200 3932750 1590450 269 163 106 1235 741 494
Hester Totalt 10336000 6889450 3446550 468 275 193 2223 1260 963

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 21052019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3439650 1881550 1558100 148 85 63 791 453 338
Kaldblod utlreg 20000 15000 5000 6 5 1 6 5 1
Kaldblod Totalt 3459650 1896550 1563100 154 90 64 797 458 339
Varmblod Helnorsk 2210400 1537800 672600 110 71 39 515 329 186
Varmblod Import 1218200 919500 298700 50 33 17 314 214 100
Varmblod utlreg 300000 283000 17000 37 26 11 76 57 19
Varmblod Totalt 3728600 2740300 988300 197 130 67 905 600 305
Hester Totalt 7188250 4636850 2551400 351 220 131 1702 1058 644

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 21052019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3501700 2631600 870100 120 75 45 669 416 253
Kaldblod utlreg 84000 46000 38000 6 4 2 13 7 6
Kaldblod Totalt 3585700 2677600 908100 126 79 47 682 423 259
Varmblod Helnorsk 1183000 966500 216500 62 41 21 279 192 87
Varmblod Import 1026500 805500 221000 35 25 10 173 130 43
Varmblod utlreg 374000 339000 35000 21 18 3 43 37 6
Varmblod Totalt 2583500 2111000 472500 118 84 34 495 359 136
Hester Totalt 6169200 4788600 1380600 244 163 81 1177 782 395

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 21052019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1423400 1056200 367200 83 56 27 448 309 139
Kaldblod Import 33000 0 33000 1 0 1 4 0 4
Kaldblod utlreg 28000 28000 0 6 5 1 7 6 1
Kaldblod Totalt 1484400 1084200 400200 90 61 29 459 315 144
Varmblod Helnorsk 329800 279800 50000 32 25 7 129 105 24
Varmblod Import 213500 171000 42500 24 17 7 97 71 26
Varmblod utlreg 174500 148500 26000 13 9 4 28 19 9
Varmblod Totalt 717800 599300 118500 69 51 18 254 195 59
Hester Totalt 2202200 1683500 518700 159 112 47 713 510 203

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 21052019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 847100 599600 247500 55 36 19 281 194 87
Kaldblod utlreg 84500 81500 3000 6 5 1 7 6 1
Kaldblod Totalt 931600 681100 250500 61 41 20 288 200 88
Varmblod Helnorsk 368500 335000 33500 20 14 6 82 58 24
Varmblod Import 142000 142000 0 9 8 1 33 31 2
Varmblod utlreg 47000 47000 0 7 7 0 11 11 0
Varmblod Totalt 557500 524000 33500 36 29 7 126 100 26
Hester Totalt 1489100 1205100 284000 97 70 27 414 300 114

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 21052019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1080500 638500 442000 33 24 9 129 89 40
Kaldblod Totalt 1080500 638500 442000 33 24 9 129 89 40
Varmblod Helnorsk 45000 34500 10500 3 2 1 17 12 5
Varmblod Import 168600 119000 49600 9 7 2 46 32 14
Varmblod utlreg 85000 85000 0 3 3 0 9 9 0
Varmblod Totalt 298600 238500 60100 15 12 3 72 53 19
Hester Totalt 1379100 877000 502100 48 36 12 201 142 59

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 21052019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 45700 41700 4000 11 10 1 36 31 5
Kaldblod Totalt 45700 41700 4000 11 10 1 36 31 5
Hester Totalt 45700 41700 4000 11 10 1 36 31 5

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 21052019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 266200 199500 66700 13 10 3 55 40 15
Kaldblod Import 6000 6000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 272200 205500 66700 14 11 3 58 43 15
Hester Totalt 272200 205500 66700 14 11 3 58 43 15

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 21052019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 83500 83500 0 5 5 0 12 12 0
Kaldblod Totalt 83500 83500 0 5 5 0 12 12 0
Hester Totalt 83500 83500 0 5 5 0 12 12 0