Årsoversikt løp i Norge 2022 ALLE HESTER Pr. Dato: 09082022 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 50012500 33487750 16524750 1360 797 563 8531 5107 3424
Kaldblod Import 309500 226500 83000 5 3 2 57 32 25
Kaldblod utlreg 1029500 941500 88000 56 37 19 111 70 41
Kaldblod Totalt 51351500 34655750 16695750 1421 837 584 8699 5209 3490
Varmblod Helnorsk 49705750 30076250 19629500 1230 720 510 7779 4549 3230
Varmblod Import 11986250 9371500 2614750 284 203 81 1832 1318 514
Varmblod utlreg 9545500 7985500 1560000 276 198 78 516 375 141
Varmblod Totalt 71237500 47433250 23804250 1790 1121 669 10127 6242 3885
Hester Totalt 122589000 82089000 40500000 3211 1958 1253 18826 11451 7375
Antall løp i året
kaldblod: 952 herav auto: 376
varmblod: 1122 herav auto: 873

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 09082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3079500 2374500 705000 106 67 39 331 227 104
Kaldblod utlreg 60500 57000 3500 4 3 1 7 4 3
Kaldblod Totalt 3140000 2431500 708500 110 70 40 338 231 107
Varmblod Helnorsk 5671750 3229750 2442000 141 70 71 515 245 270
Varmblod Import 327500 56000 271500 10 5 5 35 15 20
Varmblod utlreg 164000 65000 99000 5 3 2 10 7 3
Varmblod Totalt 6163250 3350750 2812500 156 78 78 560 267 293
Hester Totalt 9303250 5782250 3521000 266 148 118 898 498 400

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 09082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8108000 5207500 2900500 238 128 110 1249 702 547
Kaldblod Import 158000 158000 0 1 1 0 11 11 0
Kaldblod utlreg 43500 36500 7000 8 3 5 12 7 5
Kaldblod Totalt 8309500 5402000 2907500 247 132 115 1272 720 552
Varmblod Helnorsk 11330250 6054250 5276000 252 125 127 1568 761 807
Varmblod Import 2272250 1884500 387750 27 19 8 162 124 38
Varmblod utlreg 1298500 1004000 294500 46 27 19 91 62 29
Varmblod Totalt 14901000 8942750 5958250 325 171 154 1821 947 874
Hester Totalt 23210500 14344750 8865750 572 303 269 3093 1667 1426

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 09082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7125500 4459500 2666000 213 123 90 1415 814 601
Kaldblod Import 83000 0 83000 2 0 2 25 0 25
Kaldblod utlreg 30000 30000 0 5 3 2 13 8 5
Kaldblod Totalt 7238500 4489500 2749000 220 126 94 1453 822 631
Varmblod Helnorsk 11996000 7405250 4590750 268 158 110 1780 1040 740
Varmblod Import 2543500 2016000 527500 50 34 16 337 229 108
Varmblod utlreg 2368500 1679500 689000 61 39 22 133 85 48
Varmblod Totalt 16908000 11100750 5807250 379 231 148 2250 1354 896
Hester Totalt 24146500 15590250 8556250 599 357 242 3703 2176 1527

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 09082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8260000 4963250 3296750 197 102 95 1439 732 707
Kaldblod Import 67000 67000 0 1 1 0 16 16 0
Kaldblod utlreg 51000 16000 35000 6 3 3 13 3 10
Kaldblod Totalt 8378000 5046250 3331750 204 106 98 1468 751 717
Varmblod Helnorsk 8183000 4770500 3412500 192 111 81 1351 801 550
Varmblod Import 2256250 1631750 624500 58 36 22 368 216 152
Varmblod utlreg 1255500 1112500 143000 59 43 16 108 78 30
Varmblod Totalt 11694750 7514750 4180000 309 190 119 1827 1095 732
Hester Totalt 20072750 12561000 7511750 513 296 217 3295 1846 1449

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 09082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6821000 4614500 2206500 165 92 73 1098 643 455
Kaldblod utlreg 331500 295000 36500 7 5 2 19 10 9
Kaldblod Totalt 7152500 4909500 2243000 172 97 75 1117 653 464
Varmblod Helnorsk 4596750 2988000 1608750 123 78 45 911 560 351
Varmblod Import 1261500 937000 324500 32 25 7 240 193 47
Varmblod utlreg 3347500 3116000 231500 36 27 9 53 39 14
Varmblod Totalt 9205750 7041000 2164750 191 130 61 1204 792 412
Hester Totalt 16358250 11950500 4407750 363 227 136 2321 1445 876

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 09082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5338250 3784500 1553750 122 69 53 871 521 350
Kaldblod utlreg 297000 291000 6000 11 8 3 19 15 4
Kaldblod Totalt 5635250 4075500 1559750 133 77 56 890 536 354
Varmblod Helnorsk 3550750 2183000 1367750 116 75 41 800 498 302
Varmblod Import 1267500 950000 317500 39 29 10 290 214 76
Varmblod utlreg 546500 527500 19000 24 21 3 37 34 3
Varmblod Totalt 5364750 3660500 1704250 179 125 54 1127 746 381
Hester Totalt 11000000 7736000 3264000 312 202 110 2017 1282 735

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 09082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3802000 2810250 991750 95 64 31 627 425 202
Kaldblod utlreg 54000 54000 0 5 4 1 9 7 2
Kaldblod Totalt 3856000 2864250 991750 100 68 32 636 432 204
Varmblod Helnorsk 2019250 1480250 539000 65 44 21 385 277 108
Varmblod Import 836000 745500 90500 26 20 6 173 148 25
Varmblod utlreg 293000 229500 63500 19 15 4 30 23 7
Varmblod Totalt 3148250 2455250 693000 110 79 31 588 448 140
Hester Totalt 7004250 5319500 1684750 210 147 63 1224 880 344

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 09082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2670750 1541250 1129500 81 46 35 575 320 255
Kaldblod Import 1500 1500 0 1 1 0 5 5 0
Kaldblod utlreg 37000 37000 0 5 5 0 11 11 0
Kaldblod Totalt 2709250 1579750 1129500 87 52 35 591 336 255
Varmblod Helnorsk 1087250 881000 206250 28 21 7 187 135 52
Varmblod Import 788750 726750 62000 24 18 6 144 101 43
Varmblod utlreg 59500 39000 20500 13 10 3 23 16 7
Varmblod Totalt 1935500 1646750 288750 65 49 16 354 252 102
Hester Totalt 4644750 3226500 1418250 152 101 51 945 588 357

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 09082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1389500 1075000 314500 57 41 16 393 276 117
Kaldblod utlreg 0 0 0 2 2 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 1389500 1075000 314500 59 43 16 397 280 117
Varmblod Helnorsk 429000 284500 144500 21 17 4 130 92 38
Varmblod Import 354000 345000 9000 12 11 1 57 52 5
Varmblod utlreg 121500 121500 0 4 4 0 7 7 0
Varmblod Totalt 904500 751000 153500 37 32 5 194 151 43
Hester Totalt 2294000 1826000 468000 96 75 21 591 431 160

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 09082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1942000 1823500 118500 39 30 9 239 205 34
Kaldblod utlreg 125000 125000 0 2 1 1 3 1 2
Kaldblod Totalt 2067000 1948500 118500 41 31 10 242 206 36
Varmblod Helnorsk 630250 611250 19000 13 12 1 101 96 5
Varmblod Import 18000 18000 0 2 2 0 7 7 0
Varmblod utlreg 73000 73000 0 5 5 0 18 18 0
Varmblod Totalt 721250 702250 19000 20 19 1 126 121 5
Hester Totalt 2788250 2650750 137500 61 50 11 368 327 41

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 09082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 772500 686000 86500 30 23 7 190 158 32
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 772500 686000 86500 31 23 8 191 158 33
Varmblod Helnorsk 58750 36750 22000 5 4 1 20 16 4
Varmblod Import 2500 2500 0 2 2 0 4 4 0
Varmblod utlreg 5000 5000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Totalt 66250 44250 22000 9 8 1 26 22 4
Hester Totalt 838750 730250 108500 40 31 9 217 180 37

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 09082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 114500 111000 3500 11 7 4 56 48 8
Kaldblod Totalt 114500 111000 3500 11 7 4 56 48 8
Varmblod Helnorsk 152750 151750 1000 6 5 1 31 28 3
Varmblod Import 58500 58500 0 2 2 0 15 15 0
Varmblod utlreg 13000 13000 0 2 2 0 4 4 0
Varmblod Totalt 224250 223250 1000 10 9 1 50 47 3
Hester Totalt 338750 334250 4500 21 16 5 106 95 11

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 09082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 589000 37000 552000 6 5 1 48 36 12
Kaldblod Totalt 589000 37000 552000 6 5 1 48 36 12
Hester Totalt 589000 37000 552000 6 5 1 48 36 12