Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 17112019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 79362150 49912950 29449200 1627 943 684 14356 8458 5898
Kaldblod Import 220500 171500 49000 5 4 1 38 31 7
Kaldblod utlreg 2491500 1484500 1007000 124 76 48 314 154 160
Kaldblod Totalt 82074150 51568950 30505200 1756 1023 733 14708 8643 6065
Varmblod Helnorsk 80095450 48229600 31865850 1437 821 616 11917 6891 5026
Varmblod Import 21513050 15285750 6227300 458 305 153 3720 2464 1256
Varmblod utlreg 14764000 11126500 3637500 528 356 172 1153 765 388
Varmblod Totalt 116372500 74641850 41730650 2423 1482 941 16790 10120 6670
Hester Totalt 198446650 126210800 72235850 4179 2505 1674 31498 18763 12735
Antall løp i året
kaldblod: 1464 herav auto: 520
varmblod: 1746 herav auto: 1354

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 17112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7550000 4284500 3265500 161 75 86 729 395 334
Kaldblod Import 2000 2000 0 2 2 0 3 3 0
Kaldblod utlreg 1012000 311000 701000 17 10 7 27 13 14
Kaldblod Totalt 8564000 4597500 3966500 180 87 93 759 411 348
Varmblod Helnorsk 14283000 7725500 6557500 228 117 111 1209 620 589
Varmblod Import 426000 198000 228000 22 11 11 74 35 39
Varmblod utlreg 323000 38000 285000 18 9 9 36 10 26
Varmblod Totalt 15032000 7961500 7070500 268 137 131 1319 665 654
Hester Totalt 23596000 12559000 11037000 448 224 224 2078 1076 1002

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 17112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14122250 7594250 6528000 240 123 117 1961 1006 955
Kaldblod utlreg 626500 591000 35500 19 9 10 46 20 26
Kaldblod Totalt 14748750 8185250 6563500 259 132 127 2007 1026 981
Varmblod Helnorsk 21409450 11882950 9526500 240 132 108 1974 1054 920
Varmblod Import 3093000 2272500 820500 41 26 15 293 185 108
Varmblod utlreg 2375000 1828000 547000 95 58 37 176 109 67
Varmblod Totalt 26877450 15983450 10894000 376 216 160 2443 1348 1095
Hester Totalt 41626200 24168700 17457500 635 348 287 4450 2374 2076

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 17112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 11682450 7285100 4397350 232 134 98 2221 1243 978
Kaldblod Import 109500 109500 0 1 1 0 19 19 0
Kaldblod utlreg 183000 123500 59500 16 8 8 48 24 24
Kaldblod Totalt 11974950 7518100 4456850 249 143 106 2288 1286 1002
Varmblod Helnorsk 15678050 8666200 7011850 311 166 145 2856 1491 1365
Varmblod Import 4404500 2911000 1493500 78 50 28 657 399 258
Varmblod utlreg 5106500 4658500 448000 110 76 34 224 146 78
Varmblod Totalt 25189050 16235700 8953350 499 292 207 3737 2036 1701
Hester Totalt 37164000 23753800 13410200 748 435 313 6025 3322 2703

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 17112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14122950 9468200 4654750 234 140 94 2395 1396 999
Kaldblod utlreg 130000 58000 72000 17 9 8 56 20 36
Kaldblod Totalt 14252950 9526200 4726750 251 149 102 2451 1416 1035
Varmblod Helnorsk 12568200 7442100 5126100 226 120 106 2191 1233 958
Varmblod Import 4332500 2409250 1923250 78 49 29 747 447 300
Varmblod utlreg 2890500 2125500 765000 86 50 36 202 129 73
Varmblod Totalt 19791200 11976850 7814350 390 219 171 3140 1809 1331
Hester Totalt 34044150 21503050 12541100 641 368 273 5591 3225 2366

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 17112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9399350 5806200 3593150 218 125 93 2078 1121 957
Kaldblod utlreg 128000 63000 65000 16 9 7 52 21 31
Kaldblod Totalt 9527350 5869200 3658150 234 134 100 2130 1142 988
Varmblod Helnorsk 6905200 4994250 1910950 165 103 62 1579 979 600
Varmblod Import 4064750 3211000 853750 93 62 31 744 500 244
Varmblod utlreg 1029500 780500 249000 78 48 30 198 117 81
Varmblod Totalt 11999450 8985750 3013700 336 213 123 2521 1596 925
Hester Totalt 21526800 14854950 6671850 570 347 223 4651 2738 1913

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 17112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7317000 4288800 3028200 168 100 68 1653 1000 653
Kaldblod utlreg 129000 96000 33000 11 8 3 29 16 13
Kaldblod Totalt 7446000 4384800 3061200 179 108 71 1682 1016 666
Varmblod Helnorsk 4407600 3238900 1168700 125 81 44 1042 700 342
Varmblod Import 2724700 2240000 484700 57 38 19 614 429 185
Varmblod utlreg 1538000 486000 1052000 59 43 16 112 81 31
Varmblod Totalt 8670300 5964900 2705400 241 162 79 1768 1210 558
Hester Totalt 16116300 10349700 5766600 420 270 150 3450 2226 1224

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 17112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7263450 5527100 1736350 139 83 56 1393 884 509
Kaldblod utlreg 87500 49500 38000 7 5 2 27 16 11
Kaldblod Totalt 7350950 5576600 1774350 146 88 58 1420 900 520
Varmblod Helnorsk 3205800 2791800 414000 73 48 25 594 427 167
Varmblod Import 1400500 1092500 308000 34 24 10 259 197 62
Varmblod utlreg 804500 715000 89500 41 37 4 99 88 11
Varmblod Totalt 5410800 4599300 811500 148 109 39 952 712 240
Hester Totalt 12761750 10175900 2585850 294 197 97 2372 1612 760

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 17112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3655600 2947400 708200 96 65 31 920 667 253
Kaldblod Import 49000 0 49000 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 91000 91000 0 10 8 2 14 10 4
Kaldblod Totalt 3795600 3038400 757200 107 73 34 941 677 264
Varmblod Helnorsk 703150 629650 73500 34 27 7 252 212 40
Varmblod Import 508000 442000 66000 30 23 7 186 142 44
Varmblod utlreg 478500 276500 202000 25 19 6 65 44 21
Varmblod Totalt 1689650 1348150 341500 89 69 20 503 398 105
Hester Totalt 5485250 4386550 1098700 196 142 54 1444 1075 369

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 17112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1651200 1245200 406000 66 43 23 581 425 156
Kaldblod utlreg 84500 81500 3000 6 5 1 8 7 1
Kaldblod Totalt 1735700 1326700 409000 72 48 24 589 432 157
Varmblod Helnorsk 828500 762250 66250 31 24 7 187 147 40
Varmblod Import 260000 260000 0 13 12 1 65 63 2
Varmblod utlreg 82500 82500 0 10 10 0 20 20 0
Varmblod Totalt 1171000 1104750 66250 54 46 8 272 230 42
Hester Totalt 2906700 2431450 475250 126 94 32 861 662 199

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 17112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1900000 847000 1053000 37 26 11 234 165 69
Kaldblod utlreg 10000 10000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1910000 857000 1053000 39 28 11 236 167 69
Varmblod Helnorsk 106500 96000 10500 4 3 1 33 28 5
Varmblod Import 299100 249500 49600 12 10 2 81 67 14
Varmblod utlreg 136000 136000 0 6 6 0 21 21 0
Varmblod Totalt 541600 481500 60100 22 19 3 135 116 19
Hester Totalt 2451600 1338500 1113100 61 47 14 371 283 88

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 17112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 92200 88200 4000 15 12 3 65 57 8
Kaldblod Totalt 92200 88200 4000 15 12 3 65 57 8
Hester Totalt 92200 88200 4000 15 12 3 65 57 8

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 17112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 504200 429500 74700 16 12 4 106 79 27
Kaldblod Import 60000 60000 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 3000 3000 0 2 2 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 567200 492500 74700 19 15 4 119 92 27
Hester Totalt 567200 492500 74700 19 15 4 119 92 27

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 17112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 101500 101500 0 5 5 0 20 20 0
Kaldblod utlreg 7000 7000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 108500 108500 0 6 6 0 21 21 0
Hester Totalt 108500 108500 0 6 6 0 21 21 0