Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 23032019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 17249000 11246500 6002500 990 590 400 3361 1994 1367
Kaldblod Import 25000 20000 5000 3 2 1 6 5 1
Kaldblod utlreg 238000 214500 23500 35 22 13 50 30 20
Kaldblod Totalt 17512000 11481000 6031000 1028 614 414 3417 2029 1388
Varmblod Helnorsk 14281300 8796000 5485300 845 491 354 2627 1539 1088
Varmblod Import 5018800 3240750 1778050 293 185 108 994 621 373
Varmblod utlreg 2318000 1880500 437500 187 124 63 342 219 123
Varmblod Totalt 21618100 13917250 7700850 1325 800 525 3963 2379 1584
Hester Totalt 39130100 25398250 13731850 2353 1414 939 7380 4408 2972
Antall løp i året
kaldblod: 349 herav auto: 133
varmblod: 424 herav auto: 344

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 23032019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2000 0 2000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 2000 0 2000 1 0 1 1 0 1
Varmblod Helnorsk 125000 87000 38000 13 7 6 18 11 7
Varmblod utlreg 17000 17000 0 2 1 1 3 2 1
Varmblod Totalt 142000 104000 38000 15 8 7 21 13 8
Hester Totalt 144000 104000 40000 16 8 8 22 13 9

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 23032019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1665500 1063500 602000 112 57 55 307 170 137
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1665500 1063500 602000 113 58 55 308 171 137
Varmblod Helnorsk 2144100 1201100 943000 128 73 55 320 177 143
Varmblod Import 349500 273500 76000 13 7 6 32 18 14
Varmblod utlreg 290500 205000 85500 26 16 10 47 26 21
Varmblod Totalt 2784100 1679600 1104500 167 96 71 399 221 178
Hester Totalt 4449600 2743100 1706500 280 154 126 707 392 315

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 23032019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3029100 1787100 1242000 155 91 64 543 312 231
Kaldblod Import 14000 14000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod utlreg 18000 12000 6000 5 2 3 5 2 3
Kaldblod Totalt 3061100 1813100 1248000 161 94 67 551 317 234
Varmblod Helnorsk 4078500 2162000 1916500 219 114 105 713 356 357
Varmblod Import 920500 525000 395500 41 24 17 136 83 53
Varmblod utlreg 665500 562000 103500 36 24 12 62 41 21
Varmblod Totalt 5664500 3249000 2415500 296 162 134 911 480 431
Hester Totalt 8725600 5062100 3663500 457 256 201 1462 797 665

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 23032019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3709200 2604700 1104500 176 103 73 616 358 258
Kaldblod utlreg 45000 39000 6000 9 6 3 18 11 7
Kaldblod Totalt 3754200 2643700 1110500 185 109 76 634 369 265
Varmblod Helnorsk 3638950 2263950 1375000 174 93 81 565 323 242
Varmblod Import 1052750 569750 483000 59 36 23 193 116 77
Varmblod utlreg 464500 388500 76000 31 18 13 54 28 26
Varmblod Totalt 5156200 3222200 1934000 264 147 117 812 467 345
Hester Totalt 8910400 5865900 3044500 449 256 193 1446 836 610

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 23032019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2712800 1766200 946600 155 87 68 538 288 250
Kaldblod utlreg 6500 3000 3500 6 2 4 9 2 7
Kaldblod Totalt 2719300 1769200 950100 161 89 72 547 290 257
Varmblod Helnorsk 1878950 1264750 614200 121 75 46 439 280 159
Varmblod Import 960750 589000 371750 70 40 30 224 118 106
Varmblod utlreg 364000 257500 106500 38 24 14 78 49 29
Varmblod Totalt 3203700 2111250 1092450 229 139 90 741 447 294
Hester Totalt 5923000 3880450 2042550 390 228 162 1288 737 551

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 23032019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2143100 1199000 944100 128 74 54 461 268 193
Kaldblod utlreg 20000 15000 5000 4 3 1 4 3 1
Kaldblod Totalt 2163100 1214000 949100 132 77 55 465 271 194
Varmblod Helnorsk 1350300 932200 418100 92 59 33 290 190 100
Varmblod Import 748700 537500 211200 47 31 16 182 119 63
Varmblod utlreg 189500 179500 10000 25 18 7 50 37 13
Varmblod Totalt 2288500 1649200 639300 164 108 56 522 346 176
Hester Totalt 4451600 2863200 1588400 296 185 111 987 617 370

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 23032019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2011900 1497300 514600 98 63 35 364 230 134
Kaldblod utlreg 41000 41000 0 3 3 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 2052900 1538300 514600 101 66 35 369 235 134
Varmblod Helnorsk 644500 513500 131000 49 33 16 157 108 49
Varmblod Import 680500 490500 190000 32 23 9 127 91 36
Varmblod utlreg 172000 137000 35000 13 10 3 21 15 6
Varmblod Totalt 1497000 1141000 356000 94 66 28 305 214 91
Hester Totalt 3549900 2679300 870600 195 132 63 674 449 225

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 23032019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 775700 597200 178500 72 48 24 246 169 77
Kaldblod Import 5000 0 5000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod utlreg 23000 23000 0 3 2 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 803700 620200 183500 76 50 26 250 171 79
Varmblod Helnorsk 155000 131500 23500 28 23 5 68 54 14
Varmblod Import 112000 86000 26000 20 15 5 58 43 15
Varmblod utlreg 78000 57000 21000 10 7 3 17 11 6
Varmblod Totalt 345000 274500 70500 58 45 13 143 108 35
Hester Totalt 1148700 894700 254000 134 95 39 393 279 114

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 23032019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 489000 346000 143000 49 34 15 161 110 51
Kaldblod utlreg 84500 81500 3000 4 3 1 5 4 1
Kaldblod Totalt 573500 427500 146000 53 37 16 166 114 52
Varmblod Helnorsk 248500 233000 15500 18 12 6 46 34 12
Varmblod Import 89500 89500 0 5 5 0 17 17 0
Varmblod utlreg 20000 20000 0 4 4 0 4 4 0
Varmblod Totalt 358000 342500 15500 27 21 6 67 55 12
Hester Totalt 931500 770000 161500 80 58 22 233 169 64

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 23032019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 450000 165000 285000 25 17 8 71 48 23
Kaldblod Totalt 450000 165000 285000 25 17 8 71 48 23
Varmblod Helnorsk 17500 7000 10500 3 2 1 11 6 5
Varmblod Import 104600 80000 24600 6 4 2 25 16 9
Varmblod utlreg 57000 57000 0 2 2 0 6 6 0
Varmblod Totalt 179100 144000 35100 11 8 3 42 28 14
Hester Totalt 629100 309000 320100 36 25 11 113 76 37

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 23032019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 25500 21500 4000 8 7 1 19 15 4
Kaldblod Totalt 25500 21500 4000 8 7 1 19 15 4
Hester Totalt 25500 21500 4000 8 7 1 19 15 4

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 23032019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 168200 132000 36200 10 8 2 29 21 8
Kaldblod Import 6000 6000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 174200 138000 36200 11 9 2 31 23 8
Hester Totalt 174200 138000 36200 11 9 2 31 23 8

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 23032019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 67000 67000 0 1 1 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 67000 67000 0 1 1 0 5 5 0
Hester Totalt 67000 67000 0 1 1 0 5 5 0