Årsoversikt løp i Norge 2021 ALLE HESTER Pr. Dato: 27022021 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9353000 6483500 2869500 780 462 318 1896 1129 767
Kaldblod Import 94000 42000 52000 5 3 2 13 8 5
Kaldblod utlreg 29000 29000 0 2 2 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 9476000 6554500 2921500 787 467 320 1912 1140 772
Varmblod Helnorsk 7984250 5249000 2735250 637 377 260 1462 864 598
Varmblod Import 2736250 1912500 823750 174 114 60 461 303 158
Varmblod utlreg 371000 276500 94500 22 13 9 39 25 14
Varmblod Totalt 11091500 7438000 3653500 833 504 329 1962 1192 770
Hester Totalt 20567500 13992500 6575000 1620 971 649 3874 2332 1542
Antall løp i året
kaldblod: 202 herav auto: 69
varmblod: 237 herav auto: 183

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 27022021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 60000 37000 23000 7 4 3 9 5 4
Kaldblod Totalt 60000 37000 23000 7 4 3 9 5 4
Varmblod Helnorsk 93000 74000 19000 5 4 1 12 9 3
Varmblod utlreg 20000 0 20000 1 0 1 2 0 2
Varmblod Totalt 113000 74000 39000 6 4 2 14 9 5
Hester Totalt 173000 111000 62000 13 8 5 23 14 9

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 27022021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 852500 611500 241000 86 49 37 194 118 76
Kaldblod Import 37000 0 37000 1 0 1 4 0 4
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 889500 611500 278000 88 50 38 199 119 80
Varmblod Helnorsk 1286500 805000 481500 103 58 45 200 114 86
Varmblod Import 181500 142500 39000 11 7 4 27 17 10
Varmblod utlreg 254500 190000 64500 7 5 2 15 11 4
Varmblod Totalt 1722500 1137500 585000 121 70 51 242 142 100
Hester Totalt 2612000 1749000 863000 209 120 89 441 261 180

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 27022021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1729250 1009750 719500 148 76 72 336 156 180
Kaldblod Import 25500 25500 0 1 1 0 4 4 0
Kaldblod utlreg 29000 29000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1783750 1064250 719500 150 78 72 342 162 180
Varmblod Helnorsk 2346000 1379500 966500 148 76 72 363 185 178
Varmblod Import 584250 281000 303250 35 16 19 94 39 55
Varmblod utlreg 27000 20000 7000 4 1 3 6 2 4
Varmblod Totalt 2957250 1680500 1276750 187 93 94 463 226 237
Hester Totalt 4741000 2744750 1996250 337 171 166 805 388 417

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 27022021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1521000 1084000 437000 127 67 60 313 162 151
Kaldblod Totalt 1521000 1084000 437000 127 67 60 313 162 151
Varmblod Helnorsk 1375000 808500 566500 109 58 51 258 123 135
Varmblod Import 440500 392500 48000 30 21 9 70 53 17
Varmblod utlreg 45500 42500 3000 4 3 1 7 5 2
Varmblod Totalt 1861000 1243500 617500 143 82 61 335 181 154
Hester Totalt 3382000 2327500 1054500 270 149 121 648 343 305

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 27022021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1305000 917500 387500 112 63 49 282 158 124
Kaldblod Import 13500 13500 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1318500 931000 387500 113 64 49 284 160 124
Varmblod Helnorsk 1316000 857000 459000 118 75 43 286 178 108
Varmblod Import 489000 300500 188500 31 20 11 79 48 31
Varmblod utlreg 5000 5000 0 2 1 1 2 1 1
Varmblod Totalt 1810000 1162500 647500 151 96 55 367 227 140
Hester Totalt 3128500 2093500 1035000 264 160 104 651 387 264

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 27022021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1632500 1276000 356500 95 64 31 277 202 75
Kaldblod Totalt 1632500 1276000 356500 95 64 31 277 202 75
Varmblod Helnorsk 655750 473000 182750 73 47 26 172 124 48
Varmblod Import 603000 435000 168000 32 20 12 96 63 33
Varmblod Totalt 1258750 908000 350750 105 67 38 268 187 81
Hester Totalt 2891250 2184000 707250 200 131 69 545 389 156

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 27022021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1029750 651250 378500 79 43 36 203 112 91
Kaldblod Import 3000 3000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1032750 654250 378500 80 44 36 205 114 91
Varmblod Helnorsk 458000 413500 44500 38 25 13 78 54 24
Varmblod Import 308500 231500 77000 20 17 3 55 45 10
Varmblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Varmblod Totalt 766500 645000 121500 59 42 17 134 99 35
Hester Totalt 1799250 1299250 500000 139 86 53 339 213 126

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 27022021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 510500 375500 135000 47 37 10 112 86 26
Kaldblod Totalt 510500 375500 135000 47 37 10 112 86 26
Varmblod Helnorsk 243500 238500 5000 22 17 5 48 40 8
Varmblod Import 35000 35000 0 7 5 2 20 18 2
Varmblod Totalt 278500 273500 5000 29 22 7 68 58 10
Hester Totalt 789000 649000 140000 76 59 17 180 144 36

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 27022021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 299500 257000 42500 36 23 13 75 51 24
Kaldblod Totalt 299500 257000 42500 36 23 13 75 51 24
Varmblod Helnorsk 183000 176500 6500 15 13 2 32 27 5
Varmblod Import 30500 30500 0 3 3 0 8 8 0
Varmblod utlreg 19000 19000 0 3 3 0 6 6 0
Varmblod Totalt 232500 226000 6500 21 19 2 46 41 5
Hester Totalt 532000 483000 49000 57 42 15 121 92 29

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 27022021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 172500 134500 38000 32 27 5 65 56 9
Kaldblod Import 15000 0 15000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 187500 134500 53000 33 27 6 66 56 10
Varmblod Helnorsk 8000 8000 0 2 2 0 4 4 0
Varmblod Import 19000 19000 0 3 3 0 8 8 0
Varmblod Totalt 27000 27000 0 5 5 0 12 12 0
Hester Totalt 214500 161500 53000 38 32 6 78 68 10

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 27022021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 55500 42500 13000 6 5 1 18 14 4
Kaldblod Totalt 55500 42500 13000 6 5 1 18 14 4
Varmblod Helnorsk 19500 15500 4000 4 2 2 9 6 3
Varmblod Import 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 19500 15500 4000 5 3 2 10 7 3
Hester Totalt 75000 58000 17000 11 8 3 28 21 7

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 27022021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 182000 84000 98000 4 3 1 11 8 3
Kaldblod Totalt 182000 84000 98000 4 3 1 11 8 3
Varmblod Import 45000 45000 0 1 1 0 3 3 0
Varmblod Totalt 45000 45000 0 1 1 0 3 3 0
Hester Totalt 227000 129000 98000 5 4 1 14 11 3

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 27022021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3000 3000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 3000 3000 0 1 1 0 1 1 0
Hester Totalt 3000 3000 0 1 1 0 1 1 0