Årsoversikt løp i Norge 2020 ALLE HESTER Pr. Dato: 30112020 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 62141150 39653900 22487250 1530 896 634 11955 7042 4913
Kaldblod Import 345750 200000 145750 10 6 4 84 53 31
Kaldblod utlreg 1383000 729000 654000 74 48 26 187 127 60
Kaldblod Totalt 63869900 40582900 23287000 1614 950 664 12226 7222 5004
Varmblod Helnorsk 61191400 37626900 23564500 1410 826 584 10563 6331 4232
Varmblod Import 13940500 10338500 3602000 373 253 120 2945 2054 891
Varmblod utlreg 6046000 4409500 1636500 284 197 87 748 495 253
Varmblod Totalt 81177900 52374900 28803000 2067 1276 791 14256 8880 5376
Hester Totalt 145047800 92957800 52090000 3681 2226 1455 26482 16102 10380
Antall løp i året
kaldblod: 1167 herav auto: 399
varmblod: 1413 herav auto: 1083

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 30112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7463250 4519000 2944250 167 101 66 807 496 311
Kaldblod Import 92250 0 92250 3 0 3 24 0 24
Kaldblod utlreg 298000 143500 154500 13 9 4 29 18 11
Kaldblod Totalt 7853500 4662500 3191000 183 110 73 860 514 346
Varmblod Helnorsk 11579750 6385250 5194500 234 130 104 1161 662 499
Varmblod Import 394500 193000 201500 11 3 8 60 14 46
Varmblod utlreg 748500 211500 537000 21 11 10 67 34 33
Varmblod Totalt 12722750 6789750 5933000 266 144 122 1288 710 578
Hester Totalt 20576250 11452250 9124000 449 254 195 2148 1224 924

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 30112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14484500 8607500 5877000 257 126 131 1805 906 899
Kaldblod Import 91000 91000 0 3 3 0 29 29 0
Kaldblod utlreg 619000 212000 407000 12 5 7 19 9 10
Kaldblod Totalt 15194500 8910500 6284000 272 134 138 1853 944 909
Varmblod Helnorsk 18428500 10154500 8274000 266 138 128 2210 1165 1045
Varmblod Import 2612000 1605500 1006500 45 23 22 354 188 166
Varmblod utlreg 1371500 905500 466000 50 32 18 170 91 79
Varmblod Totalt 22412000 12665500 9746500 361 193 168 2734 1444 1290
Hester Totalt 37606500 21576000 16030500 633 327 306 4587 2388 2199

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 30112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8948200 5677200 3271000 234 129 105 2005 1047 958
Kaldblod utlreg 46500 46500 0 7 5 2 13 11 2
Kaldblod Totalt 8994700 5723700 3271000 241 134 107 2018 1058 960
Varmblod Helnorsk 9661000 5749500 3911500 221 122 99 1904 999 905
Varmblod Import 2722500 2164500 558000 49 32 17 431 303 128
Varmblod utlreg 1319000 963500 355500 51 30 21 146 91 55
Varmblod Totalt 13702500 8877500 4825000 321 184 137 2481 1393 1088
Hester Totalt 22697200 14601200 8096000 562 318 244 4499 2451 2048

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 30112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7230250 4806500 2423750 200 115 85 1675 997 678
Kaldblod Import 93000 93000 0 1 1 0 19 19 0
Kaldblod utlreg 114000 79000 35000 11 7 4 35 28 7
Kaldblod Totalt 7437250 4978500 2458750 212 123 89 1729 1044 685
Varmblod Helnorsk 8647750 5624250 3023500 253 143 110 2060 1209 851
Varmblod Import 2601500 1722500 879000 72 50 22 614 411 203
Varmblod utlreg 961000 901500 59500 49 35 14 108 80 28
Varmblod Totalt 12210250 8248250 3962000 374 228 146 2782 1700 1082
Hester Totalt 19647500 13226750 6420750 586 351 235 4511 2744 1767

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 30112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7590500 5084500 2506000 182 112 70 1557 940 617
Kaldblod utlreg 91000 49000 42000 11 6 5 39 17 22
Kaldblod Totalt 7681500 5133500 2548000 193 118 75 1596 957 639
Varmblod Helnorsk 5820500 4005000 1815500 158 95 63 1331 864 467
Varmblod Import 2408250 1852750 555500 64 41 23 562 381 181
Varmblod utlreg 281500 247000 34500 35 24 11 76 46 30
Varmblod Totalt 8510250 6104750 2405500 257 160 97 1969 1291 678
Hester Totalt 16191750 11238250 4953500 450 278 172 3565 2248 1317

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 30112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5805500 3491500 2314000 162 93 69 1469 825 644
Kaldblod Import 2000 2000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod utlreg 113000 101000 12000 10 7 3 26 19 7
Kaldblod Totalt 5920500 3594500 2326000 173 101 72 1497 846 651
Varmblod Helnorsk 3026500 2326000 700500 112 77 35 799 547 252
Varmblod Import 1982750 1671250 311500 60 43 17 434 323 111
Varmblod utlreg 337500 173500 164000 36 25 11 75 52 23
Varmblod Totalt 5346750 4170750 1176000 208 145 63 1308 922 386
Hester Totalt 11267250 7765250 3502000 381 246 135 2805 1768 1037

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 30112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3354250 2022250 1332000 111 68 43 896 539 357
Kaldblod utlreg 80500 80500 0 5 5 0 20 20 0
Kaldblod Totalt 3434750 2102750 1332000 116 73 43 916 559 357
Varmblod Helnorsk 1785700 1377200 408500 80 58 22 521 404 117
Varmblod Import 586500 511000 75500 32 24 8 244 195 49
Varmblod utlreg 825500 808500 17000 15 14 1 34 31 3
Varmblod Totalt 3197700 2696700 501000 127 96 31 799 630 169
Hester Totalt 6632450 4799450 1833000 243 169 74 1715 1189 526

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 30112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3830750 3063000 767750 86 52 34 741 494 247
Kaldblod utlreg 7000 3500 3500 3 2 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 3837750 3066500 771250 89 54 35 744 496 248
Varmblod Helnorsk 1691250 1459750 231500 51 34 17 390 306 84
Varmblod Import 218750 218750 0 13 13 0 99 99 0
Varmblod utlreg 117000 114000 3000 15 14 1 46 44 2
Varmblod Totalt 2027000 1792500 234500 79 61 18 535 449 86
Hester Totalt 5864750 4859000 1005750 168 115 53 1279 945 334

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 30112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2034700 1670200 364500 62 47 15 537 437 100
Kaldblod Import 53500 0 53500 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 14000 14000 0 2 2 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 2102200 1684200 418000 65 49 16 547 440 107
Varmblod Helnorsk 171700 166700 5000 19 15 4 101 92 9
Varmblod Import 156750 142250 14500 16 13 3 82 75 7
Varmblod utlreg 29500 29500 0 6 6 0 10 10 0
Varmblod Totalt 357950 338450 19500 41 34 7 193 177 16
Hester Totalt 2460150 2022650 437500 106 83 23 740 617 123

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 30112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 545750 461750 84000 37 29 8 280 231 49
Kaldblod Totalt 545750 461750 84000 37 29 8 280 231 49
Varmblod Helnorsk 355750 355750 0 14 12 2 81 78 3
Varmblod Import 94000 94000 0 5 5 0 31 31 0
Varmblod utlreg 55000 55000 0 6 6 0 16 16 0
Varmblod Totalt 504750 504750 0 25 23 2 128 125 3
Hester Totalt 1050500 966500 84000 62 52 10 408 356 52

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 30112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 757000 161500 595500 20 14 6 116 75 41
Kaldblod Totalt 757000 161500 595500 20 14 6 116 75 41
Varmblod Helnorsk 23000 23000 0 2 2 0 5 5 0
Varmblod Import 163000 163000 0 6 6 0 34 34 0
Varmblod Totalt 186000 186000 0 8 8 0 39 39 0
Hester Totalt 943000 347500 595500 28 22 6 155 114 41

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 30112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 17500 17500 0 6 6 0 23 23 0
Kaldblod Totalt 17500 17500 0 6 6 0 23 23 0
Hester Totalt 17500 17500 0 6 6 0 23 23 0

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 30112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 79000 71500 7500 6 4 2 44 32 12
Kaldblod Import 14000 14000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 93000 85500 7500 7 5 2 47 35 12
Hester Totalt 93000 85500 7500 7 5 2 47 35 12