Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 22092019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 65675150 41475950 24199200 1555 902 653 11859 6978 4881
Kaldblod Import 203000 154000 49000 3 2 1 29 23 6
Kaldblod utlreg 1844000 1077500 766500 107 65 42 252 114 138
Kaldblod Totalt 67722150 42707450 25014700 1665 969 696 12140 7115 5025
Varmblod Helnorsk 68983950 41216100 27767850 1372 782 590 9862 5670 4192
Varmblod Import 18358550 13011750 5346800 432 282 150 3086 2027 1059
Varmblod utlreg 12331500 9384000 2947500 453 306 147 941 634 307
Varmblod Totalt 99674000 63611850 36062150 2257 1370 887 13889 8331 5558
Hester Totalt 167396150 106319300 61076850 3922 2339 1583 26029 15446 10583
Antall løp i året
kaldblod: 1207 herav auto: 433
varmblod: 1458 herav auto: 1143

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 22092019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4967500 2753500 2214000 123 57 66 491 258 233
Kaldblod utlreg 553000 41000 512000 13 7 6 20 10 10
Kaldblod Totalt 5520500 2794500 2726000 136 64 72 511 268 243
Varmblod Helnorsk 11126500 5971000 5155500 193 97 96 882 446 436
Varmblod Import 285000 130000 155000 17 9 8 47 25 22
Varmblod utlreg 112000 38000 74000 11 8 3 19 9 10
Varmblod Totalt 11523500 6139000 5384500 221 114 107 948 480 468
Hester Totalt 17044000 8933500 8110500 357 178 179 1459 748 711

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 22092019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 11581250 6322250 5259000 233 119 114 1562 809 753
Kaldblod utlreg 592500 557000 35500 16 7 9 37 12 25
Kaldblod Totalt 12173750 6879250 5294500 249 126 123 1599 821 778
Varmblod Helnorsk 19348450 10867450 8481000 231 129 102 1617 883 734
Varmblod Import 2308000 1625000 683000 35 21 14 209 129 80
Varmblod utlreg 1620500 1279500 341000 72 45 27 149 97 52
Varmblod Totalt 23276950 13771950 9505000 338 195 143 1975 1109 866
Hester Totalt 35450700 20651200 14799500 587 321 266 3574 1930 1644

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 22092019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9310950 5744600 3566350 221 125 96 1827 1014 813
Kaldblod Import 98000 98000 0 1 1 0 16 16 0
Kaldblod utlreg 139000 102500 36500 12 5 7 37 18 19
Kaldblod Totalt 9547950 5945100 3602850 234 131 103 1880 1048 832
Varmblod Helnorsk 13686550 7341700 6344850 304 161 143 2400 1229 1171
Varmblod Import 3827000 2560000 1267000 71 43 28 526 319 207
Varmblod utlreg 4695500 4384500 311000 99 67 32 180 119 61
Varmblod Totalt 22209050 14286200 7922850 474 271 203 3106 1667 1439
Hester Totalt 31757000 20231300 11525700 708 402 306 4986 2715 2271

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 22092019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 12021950 8020700 4001250 231 139 92 2008 1175 833
Kaldblod utlreg 100500 53000 47500 16 8 8 43 14 29
Kaldblod Totalt 12122450 8073700 4048750 247 147 100 2051 1189 862
Varmblod Helnorsk 10975200 6364600 4610600 222 117 105 1845 1028 817
Varmblod Import 3796500 2127250 1669250 80 51 29 633 381 252
Varmblod utlreg 2292500 1585500 707000 74 42 32 154 92 62
Varmblod Totalt 17064200 10077350 6986850 376 210 166 2632 1501 1131
Hester Totalt 29186650 18151050 11035600 623 357 266 4683 2690 1993

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 22092019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7972850 4956700 3016150 215 124 91 1737 936 801
Kaldblod utlreg 103000 42000 61000 13 8 5 42 14 28
Kaldblod Totalt 8075850 4998700 3077150 228 132 96 1779 950 829
Varmblod Helnorsk 5893700 4223750 1669950 162 102 60 1347 825 522
Varmblod Import 3515250 2786000 729250 91 59 32 629 407 222
Varmblod utlreg 826500 627500 199000 70 43 27 163 98 65
Varmblod Totalt 10235450 7637250 2598200 323 204 119 2139 1330 809
Hester Totalt 18311300 12635950 5675350 551 336 215 3918 2280 1638

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 22092019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6435500 3768800 2666700 165 97 68 1388 833 555
Kaldblod utlreg 76000 43000 33000 10 8 2 24 12 12
Kaldblod Totalt 6511500 3811800 2699700 175 105 70 1412 845 567
Varmblod Helnorsk 3866100 2864400 1001700 122 78 44 863 572 291
Varmblod Import 2433700 1982000 451700 54 35 19 535 371 164
Varmblod utlreg 1571500 519500 1052000 55 39 16 107 77 30
Varmblod Totalt 7871300 5365900 2505400 231 152 79 1505 1020 485
Hester Totalt 14382800 9177700 5205100 406 257 149 2917 1865 1052

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 22092019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6375950 4868100 1507850 139 83 56 1188 753 435
Kaldblod utlreg 87500 49500 38000 7 5 2 23 13 10
Kaldblod Totalt 6463450 4917600 1545850 146 88 58 1211 766 445
Varmblod Helnorsk 2599300 2242300 357000 72 47 25 497 353 144
Varmblod Import 1339500 1056500 283000 34 24 10 229 173 56
Varmblod utlreg 598000 512000 86000 34 30 4 82 72 10
Varmblod Totalt 4536800 3810800 726000 140 101 39 808 598 210
Hester Totalt 11000250 8728400 2271850 286 189 97 2019 1364 655

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 22092019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3152100 2517900 634200 94 63 31 784 556 228
Kaldblod Import 49000 0 49000 1 0 1 6 0 6
Kaldblod utlreg 91000 91000 0 9 7 2 13 9 4
Kaldblod Totalt 3292100 2608900 683200 104 70 34 803 565 238
Varmblod Helnorsk 638650 568150 70500 33 26 7 219 184 35
Varmblod Import 404500 345500 59000 28 21 7 154 114 40
Varmblod utlreg 424000 246500 177500 23 17 6 53 36 17
Varmblod Totalt 1467150 1160150 307000 84 64 20 426 334 92
Hester Totalt 4759250 3769050 990200 188 134 54 1229 899 330

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 22092019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1500700 1116700 384000 63 41 22 501 362 139
Kaldblod utlreg 84500 81500 3000 6 5 1 8 7 1
Kaldblod Totalt 1585200 1198200 387000 69 46 23 509 369 140
Varmblod Helnorsk 754000 687750 66250 30 23 7 166 129 37
Varmblod Import 192000 192000 0 10 9 1 52 50 2
Varmblod utlreg 63000 63000 0 9 9 0 15 15 0
Varmblod Totalt 1009000 942750 66250 49 41 8 233 194 39
Hester Totalt 2594200 2140950 453250 118 87 31 742 563 179

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 22092019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1695000 824000 871000 37 26 11 202 143 59
Kaldblod utlreg 10000 10000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1705000 834000 871000 39 28 11 204 145 59
Varmblod Helnorsk 95500 85000 10500 3 2 1 26 21 5
Varmblod Import 257100 207500 49600 12 10 2 72 58 14
Varmblod utlreg 128000 128000 0 6 6 0 19 19 0
Varmblod Totalt 480600 420500 60100 21 18 3 117 98 19
Hester Totalt 2185600 1254500 931100 60 46 14 321 243 78

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 22092019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 81700 77700 4000 14 11 3 58 50 8
Kaldblod Totalt 81700 77700 4000 14 11 3 58 50 8
Hester Totalt 81700 77700 4000 14 11 3 58 50 8

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 22092019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 489700 415000 74700 15 12 3 98 74 24
Kaldblod Import 56000 56000 0 1 1 0 7 7 0
Kaldblod utlreg 0 0 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 545700 471000 74700 18 15 3 107 83 24
Hester Totalt 545700 471000 74700 18 15 3 107 83 24

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 22092019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 90000 90000 0 5 5 0 15 15 0
Kaldblod utlreg 7000 7000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 97000 97000 0 6 6 0 16 16 0
Hester Totalt 97000 97000 0 6 6 0 16 16 0