Årsoversikt løp i Norge 2021 ALLE HESTER Pr. Dato: 26102021 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 70490000 47130750 23359250 1495 876 619 12044 7222 4822
Kaldblod Import 1331500 91500 1240000 7 3 4 53 29 24
Kaldblod utlreg 1539000 586000 953000 40 23 17 95 67 28
Kaldblod Totalt 73360500 47808250 25552250 1542 902 640 12192 7318 4874
Varmblod Helnorsk 73070750 44002750 29068000 1367 789 578 10305 6064 4241
Varmblod Import 14603000 10284500 4318500 313 213 100 2522 1682 840
Varmblod utlreg 5163000 4345500 817500 136 97 46 429 277 152
Varmblod Totalt 92836750 58632750 34204000 1816 1099 724 13256 8023 5233
Hester Totalt 166197250 106441000 59756250 3358 2001 1364 25448 15341 10107
Antall løp i året
kaldblod: 1278 herav auto: 508
varmblod: 1457 herav auto: 1139

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 26102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8117250 5125750 2991500 170 99 71 826 467 359
Kaldblod utlreg 1136000 206000 930000 16 8 8 31 18 13
Kaldblod Totalt 9253250 5331750 3921500 186 107 79 857 485 372
Varmblod Helnorsk 13311500 6256500 7055000 231 112 119 1104 534 570
Varmblod Import 675500 509000 166500 13 10 3 51 39 12
Varmblod utlreg 270000 89500 180500 9 4 5 28 9 19
Varmblod Totalt 14257000 6855000 7402000 253 126 127 1183 582 601
Hester Totalt 23510250 12186750 11323500 439 233 206 2040 1067 973

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 26102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 12384750 8456000 3928750 224 133 91 1683 1005 678
Kaldblod Import 1225000 0 1225000 3 0 3 22 0 22
Kaldblod utlreg 105500 90500 15000 6 5 1 16 12 4
Kaldblod Totalt 13715250 8546500 5168750 233 138 95 1721 1017 704
Varmblod Helnorsk 20693500 11336000 9357500 295 166 129 2163 1166 997
Varmblod Import 1335000 848000 487000 30 16 14 183 89 94
Varmblod utlreg 1410000 1187500 222500 38 22 16 121 77 44
Varmblod Totalt 23438500 13371500 10067000 363 204 159 2467 1332 1135
Hester Totalt 37153750 21918000 15235750 596 342 254 4188 2349 1839

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 26102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 10796000 6027000 4769000 257 128 129 2004 989 1015
Kaldblod Import 58000 58000 0 1 1 0 8 8 0
Kaldblod utlreg 255000 255000 0 7 4 3 30 25 5
Kaldblod Totalt 11109000 6340000 4769000 265 133 132 2042 1022 1020
Varmblod Helnorsk 13148000 7872500 5275500 239 129 110 2144 1187 957
Varmblod Import 3024500 1709750 1314750 54 29 25 521 243 278
Varmblod utlreg 925000 637000 288000 29 21 8 91 52 39
Varmblod Totalt 17097500 10219250 6878250 322 179 143 2756 1482 1274
Hester Totalt 28206500 16559250 11647250 587 312 275 4798 2504 2294

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 26102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 10325250 6927000 3398250 205 108 97 1901 1062 839
Kaldblod utlreg 5000 5000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 10330250 6932000 3398250 206 109 97 1903 1064 839
Varmblod Helnorsk 7446500 4267750 3178750 174 97 77 1478 777 701
Varmblod Import 2301250 1703750 597500 46 32 14 376 285 91
Varmblod utlreg 413000 396000 17000 14 9 5 59 46 13
Varmblod Totalt 10160750 6367500 3793250 234 138 96 1913 1108 805
Hester Totalt 20491000 13299500 7191500 440 247 193 3816 2172 1644

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 26102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6948750 4911750 2037000 157 89 68 1372 771 601
Kaldblod Import 16500 16500 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 8000 3500 4500 5 3 2 8 5 3
Kaldblod Totalt 6973250 4931750 2041500 163 93 70 1389 785 604
Varmblod Helnorsk 6931750 4557750 2374000 168 105 63 1512 971 541
Varmblod Import 3450500 2381000 1069500 60 39 21 557 342 215
Varmblod utlreg 732000 710000 22000 18 20 5 61 47 14
Varmblod Totalt 11114250 7648750 3465500 246 164 89 2130 1360 770
Hester Totalt 18087500 12580500 5507000 409 257 159 3519 2145 1374

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 26102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7104500 5168750 1935750 141 90 51 1304 917 387
Kaldblod utlreg 29500 26000 3500 4 2 2 7 5 2
Kaldblod Totalt 7134000 5194750 1939250 145 92 53 1311 922 389
Varmblod Helnorsk 5405000 4032000 1373000 115 73 42 877 596 281
Varmblod Import 1833000 1507500 325500 47 33 14 358 281 77
Varmblod utlreg 283000 234000 49000 12 8 4 21 10 11
Varmblod Totalt 7521000 5773500 1747500 174 114 60 1256 887 369
Hester Totalt 14655000 10968250 3686750 319 206 113 2567 1809 758

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 26102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5996000 3870500 2125500 116 65 51 1127 641 486
Kaldblod Import 17000 17000 0 1 1 0 12 12 0
Kaldblod Totalt 6013000 3887500 2125500 117 66 51 1139 653 486
Varmblod Helnorsk 2502000 2134250 367750 64 44 20 443 318 125
Varmblod Import 1429250 1086500 342750 33 27 6 276 223 53
Varmblod utlreg 182000 143500 38500 8 5 3 18 6 12
Varmblod Totalt 4113250 3364250 749000 105 76 29 737 547 190
Hester Totalt 10126250 7251750 2874500 222 142 80 1876 1200 676

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 26102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3099000 2284000 815000 82 57 25 736 515 221
Kaldblod Totalt 3099000 2284000 815000 82 57 25 736 515 221
Varmblod Helnorsk 1499000 1446000 53000 34 25 9 255 215 40
Varmblod Import 256500 241500 15000 16 13 3 120 100 20
Varmblod utlreg 867500 867500 0 3 3 0 9 9 0
Varmblod Totalt 2623000 2555000 68000 53 41 12 384 324 60
Hester Totalt 5722000 4839000 883000 135 98 37 1120 839 281

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 26102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2577250 2175750 401500 60 43 17 472 361 111
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 2577250 2175750 401500 61 43 18 473 361 112
Varmblod Helnorsk 1768500 1756000 12500 30 24 6 225 207 18
Varmblod Import 57000 57000 0 6 6 0 27 27 0
Varmblod utlreg 73500 73500 0 4 4 0 20 20 0
Varmblod Totalt 1899000 1886500 12500 40 34 6 272 254 18
Hester Totalt 4476250 4062250 414000 101 77 24 745 615 130

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 26102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1791750 1479750 312000 50 37 13 401 314 87
Kaldblod Import 15000 0 15000 1 0 1 2 0 2
Kaldblod Totalt 1806750 1479750 327000 51 37 14 403 314 89
Varmblod Helnorsk 171500 164500 7000 9 8 1 45 43 2
Varmblod Import 63000 63000 0 4 4 0 20 20 0
Varmblod utlreg 7000 7000 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 241500 234500 7000 14 13 1 66 64 2
Hester Totalt 2048250 1714250 334000 65 50 15 469 378 91

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 26102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 389500 244500 145000 18 14 4 120 100 20
Kaldblod Totalt 389500 244500 145000 18 14 4 120 100 20
Varmblod Helnorsk 188500 174500 14000 7 5 2 53 44 9
Varmblod Import 80000 80000 0 3 3 0 21 21 0
Varmblod Totalt 268500 254500 14000 10 8 2 74 65 9
Hester Totalt 658000 499000 159000 28 22 6 194 165 29

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 26102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 954000 454000 500000 11 9 2 89 71 18
Kaldblod Totalt 954000 454000 500000 11 9 2 89 71 18
Varmblod Helnorsk 5000 5000 0 1 1 0 6 6 0
Varmblod Import 97500 97500 0 1 1 0 12 12 0
Varmblod Totalt 102500 102500 0 2 2 0 18 18 0
Hester Totalt 1056500 556500 500000 13 11 2 107 89 18

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 26102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6000 6000 0 4 4 0 9 9 0
Kaldblod Totalt 6000 6000 0 4 4 0 9 9 0
Hester Totalt 6000 6000 0 4 4 0 9 9 0