Årsoversikt løp i Norge 2020 ALLE HESTER Pr. Dato: 23092020 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 46490000 29655500 16834500 1434 836 598 9004 5321 3683
Kaldblod Import 258000 150500 107500 8 5 3 59 38 21
Kaldblod utlreg 1170500 633000 537500 65 42 23 157 106 51
Kaldblod Totalt 47918500 30439000 17479500 1507 883 624 9220 5465 3755
Varmblod Helnorsk 47657250 29048750 18608500 1320 774 546 8034 4780 3254
Varmblod Import 10604750 7770250 2834500 355 239 116 2292 1594 698
Varmblod utlreg 4583000 3366000 1217000 253 178 75 602 423 179
Varmblod Totalt 62845000 40185000 22660000 1928 1191 737 10928 6797 4131
Hester Totalt 110763500 70624000 40139500 3435 2074 1361 20148 12262 7886
Antall løp i året
kaldblod: 876 herav auto: 303
varmblod: 1079 herav auto: 827

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 23092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4851500 2935000 1916500 135 82 53 516 327 189
Kaldblod Import 54000 0 54000 2 0 2 14 0 14
Kaldblod utlreg 131500 73500 58000 7 5 2 15 11 4
Kaldblod Totalt 5037000 3008500 2028500 144 87 57 545 338 207
Varmblod Helnorsk 8648250 5002250 3646000 184 107 77 743 443 300
Varmblod Import 216500 120000 96500 10 2 8 35 8 27
Varmblod utlreg 594000 93500 500500 19 11 8 45 20 25
Varmblod Totalt 9458750 5215750 4243000 213 120 93 823 471 352
Hester Totalt 14495750 8224250 6271500 357 207 150 1368 809 559

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 23092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 11694000 7057500 4636500 234 113 121 1324 673 651
Kaldblod Import 82500 82500 0 3 3 0 22 22 0
Kaldblod utlreg 619000 212000 407000 12 5 7 19 9 10
Kaldblod Totalt 12395500 7352000 5043500 249 121 128 1365 704 661
Varmblod Helnorsk 15002500 8149000 6853500 256 134 122 1659 865 794
Varmblod Import 1797500 1041000 756500 44 23 21 253 136 117
Varmblod utlreg 455500 309000 146500 37 24 13 107 64 43
Varmblod Totalt 17255500 9499000 7756500 337 181 156 2019 1065 954
Hester Totalt 29651000 16851000 12800000 586 302 284 3384 1769 1615

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 23092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6390500 4130500 2260000 224 123 101 1505 789 716
Kaldblod utlreg 46500 46500 0 6 5 1 11 10 1
Kaldblod Totalt 6437000 4177000 2260000 230 128 102 1516 799 717
Varmblod Helnorsk 7356500 4393000 2963500 217 118 99 1467 765 702
Varmblod Import 2164500 1698500 466000 45 28 17 328 219 109
Varmblod utlreg 1240000 918500 321500 48 28 20 120 81 39
Varmblod Totalt 10761000 7010000 3751000 310 174 136 1915 1065 850
Hester Totalt 17198000 11187000 6011000 540 302 238 3431 1864 1567

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 23092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5459500 3671000 1788500 196 113 83 1262 762 500
Kaldblod Import 54000 54000 0 1 1 0 13 13 0
Kaldblod utlreg 114000 79000 35000 11 7 4 35 28 7
Kaldblod Totalt 5627500 3804000 1823500 208 121 87 1310 803 507
Varmblod Helnorsk 6797750 4221750 2576000 242 135 107 1611 916 695
Varmblod Import 2109000 1395500 713500 69 48 21 475 319 156
Varmblod utlreg 748000 697500 50500 46 33 13 103 78 25
Varmblod Totalt 9654750 6314750 3340000 357 216 141 2189 1313 876
Hester Totalt 15282250 10118750 5163500 565 337 228 3499 2116 1383

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 23092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5679000 3707500 1971500 179 111 68 1207 726 481
Kaldblod utlreg 45000 23000 22000 10 5 5 27 6 21
Kaldblod Totalt 5724000 3730500 1993500 189 116 73 1234 732 502
Varmblod Helnorsk 4453500 3034000 1419500 155 92 63 1038 666 372
Varmblod Import 1847250 1417250 430000 62 39 23 435 298 137
Varmblod utlreg 262500 238500 24000 30 22 8 66 44 22
Varmblod Totalt 6563250 4689750 1873500 247 153 94 1539 1008 531
Hester Totalt 12287250 8420250 3867000 436 269 167 2773 1740 1033

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 23092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4456500 2721250 1735250 156 88 68 1158 648 510
Kaldblod utlreg 113000 101000 12000 10 7 3 26 19 7
Kaldblod Totalt 4569500 2822250 1747250 166 95 71 1184 667 517
Varmblod Helnorsk 2355500 1740500 615000 106 72 34 636 425 211
Varmblod Import 1449500 1164500 285000 56 40 16 340 242 98
Varmblod utlreg 334500 180500 154000 35 24 11 73 53 20
Varmblod Totalt 4139500 3085500 1054000 197 136 61 1049 720 329
Hester Totalt 8709000 5907750 2801250 363 231 132 2233 1387 846

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 23092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2551000 1454500 1096500 104 61 43 676 391 285
Kaldblod utlreg 80500 80500 0 5 5 0 19 19 0
Kaldblod Totalt 2631500 1535000 1096500 109 66 43 695 410 285
Varmblod Helnorsk 1379000 1055500 323500 77 55 22 424 326 98
Varmblod Import 561500 486000 75500 31 23 8 221 172 49
Varmblod utlreg 808000 791000 17000 13 12 1 30 27 3
Varmblod Totalt 2748500 2332500 416000 121 90 31 675 525 150
Hester Totalt 5380000 3867500 1512500 230 156 74 1370 935 435

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 23092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2834750 2210000 624750 78 47 31 579 385 194
Kaldblod utlreg 7000 3500 3500 3 2 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 2841750 2213500 628250 81 49 32 582 387 195
Varmblod Helnorsk 1244000 1037500 206500 50 33 17 312 239 73
Varmblod Import 147750 147750 0 13 13 0 78 78 0
Varmblod utlreg 79000 76000 3000 14 13 1 35 33 2
Varmblod Totalt 1470750 1261250 209500 77 59 18 425 350 75
Hester Totalt 4312500 3474750 837750 158 108 50 1007 737 270

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 23092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1507000 1216000 291000 61 47 14 418 338 80
Kaldblod Import 53500 0 53500 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 14000 14000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1574500 1230000 344500 63 48 15 427 340 87
Varmblod Helnorsk 142000 137000 5000 19 15 4 77 70 7
Varmblod Import 142750 131250 11500 15 13 2 75 70 5
Varmblod utlreg 23500 23500 0 6 6 0 9 9 0
Varmblod Totalt 308250 291750 16500 40 34 6 161 149 12
Hester Totalt 1882750 1521750 361000 103 82 21 588 489 99

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 23092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 428250 356250 72000 35 27 8 215 179 36
Kaldblod Totalt 428250 356250 72000 35 27 8 215 179 36
Varmblod Helnorsk 255250 255250 0 12 11 1 62 60 2
Varmblod Import 75500 75500 0 4 4 0 23 23 0
Varmblod utlreg 38000 38000 0 5 5 0 14 14 0
Varmblod Totalt 368750 368750 0 21 20 1 99 97 2
Hester Totalt 797000 725000 72000 56 47 9 314 276 38

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 23092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 574500 132500 442000 20 14 6 95 61 34
Kaldblod Totalt 574500 132500 442000 20 14 6 95 61 34
Varmblod Helnorsk 23000 23000 0 2 2 0 5 5 0
Varmblod Import 93000 93000 0 6 6 0 29 29 0
Varmblod Totalt 116000 116000 0 8 8 0 34 34 0
Hester Totalt 690500 248500 442000 28 22 6 129 95 34

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 23092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 10000 10000 0 6 6 0 16 16 0
Kaldblod Totalt 10000 10000 0 6 6 0 16 16 0
Hester Totalt 10000 10000 0 6 6 0 16 16 0

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 23092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 53500 53500 0 6 4 2 33 26 7
Kaldblod Import 14000 14000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 67500 67500 0 7 5 2 36 29 7
Hester Totalt 67500 67500 0 7 5 2 36 29 7